ENDRINGER I MARKEDSFØRINGSLOVEN: FORBRUKERVERNET STYRKES

Fra 1. januar er det skjedd flere endringer i markedsføringsloven som skal styrke forbrukervernet. Næringsdrivende og frivillige organisasjoner kan imidlertid fortsatt ringe eksisterende kunder og givere. 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 2 2018, s. 18) 

VIRKE INFORMERER HER  
OM ENDRINGENE:  

TELEFONSALG 

Det er forbudt å rette telefonmarkedsføring mot forbrukere som har reservert seg i Reservasjonsregisteret. Næringsdrivende kan likevel ta kontakt dersom 

  • Forbruker har rettet en uttrykkelig anmodning til en bestemt næringsdrivende om å motta slik markedsføring fra den næringsdrivende.

Regelen er strammet inn da slikt samtykke må gis til hver enkelt næringsdrivende og samtykke må innhentes av den næringsdrivende selv. Dette betyr at det ikke lenger vil være tillatt med såkalt leadsmarkedsføring. Det kan ikke hentes inn anmodning til flere næringsdrivende samtidig og anmodningen må innhentes av den næringsdrivende selv og ikke på vegne av andre. Leadsmarkedsføring er for eksempel internettkonkurranser hvor forbruker samtykker til å bli kontaktet av en rekke aktører ved deltakelse i konkurransen. Det har vist seg at slike konkurranser fører til at forbrukere mottar uønskede telefoner og vil altså ikke lenger være tillatt. 

  • Det foreligger et eksisterende kunde- eller giverforhold.

Dette unntaket ble i utgangspunktet foreslått fjernet, men etter påtrykk fra blant annet Virke, ble unntaket likevel videreført. Det er av stor betydning at den næringsdrivende kan kontakte forbruker i eksisterende kundeforhold, eksempelvis for å orientere om utvikling i produktporteføljen innen forsikring. Rådgivning gjennom slike telefonhenvendelser vil mange forbrukere oppleve som viktig og nyttig. 

For frivillige organisasjoner er det nå definert inn at eksisterende giverforhold anses å foreligge dersom giveren innenfor en treårsperiode har ytet sporadiske bidrag. Dette vil gjøre det enklere å følge regelverket og skaper bedre forutsigbarhet for begge parter. 

Næringsdrivende og frivillige organisasjoner kan altså fortsatt markedsføre sine produkter og tjenester overfor den eksisterende kunden ved bruk av telefon. 

FORBUD MOT BRUK AV SKJULTE NUMMER 

Det er nå forbudt å ringe fra skjult nummer ved telefonsalg. Telefonnummer må være registrert og søkbart i nummeropplysningstjenestene. Dette gjør det enklere for forbrukeren å identifisere hvem som har ringt og dermed reservere seg. 

FRIVILLIGE ORGANISASJONER  
– FERDIG UTFYLT FAKTURA ETC.. 

Det er nå forbudt for frivillige organisasjoner å sende en forespørsel om økonomisk støtte til forbrukere som er egnet til å bli oppfattet som et krav om betaling, eksempelvis sende en utfylt faktura med beløp, kontonummer og betalingsfrist. 

FORBRUKEROMBUDET HAR ENDRET NAVN TIL FORBRUKERTILSYNET 

Forbrukerombudets hovedoppgave er å sikre at næringsdrivende følger markedsføringsloven. Denne tilsynsrollen vil nå gjenspeiles i navnet. Endringen er ment å tydeliggjøre forskjellen til Forbrukerrådet som er forbrukernes interesseorganisasjon. 

FORBRUKERTILSYNET FÅR VEDTAKSMYNDIGHET I ALLE SAKER 

Forbrukertilsynet kan nå treffe vedtak i alle saker. Det er ikke lenger et krav om at tilsynet må forsøke å oppnå en frivillig ordning før vedtak fattes. I tillegg til tilsynet kunne fatte vedtak om overtredelsesgebyr i flere saker enn tidligere. Endringene skal effektivisere håndhevingen av markedsføringsloven, særlig ved klare brudd på markedsføringsloven. 

Det er likevel viktig å påpeke at forhandlinger fortsatt skal være tilsynets primære arbeidsmetode og næringsdrivendes rettssikkerhet ivaretas ved at tilsynets vedtak kan klages inn for Markedsrådet. 

Kilde: virke.no 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *