Fagbladet Gull & Ur

Gull&Ur er et tidsskrift for Norges Gullsmedforbund og Norges Urmakerforbund.  Bladet skal bistå bedriftene til å bli mer lønnsomme og konkurransedyktige i et stadig tøffere marked.

Bladet skal være kunnskapsmegler/motivator/rådgiver for å fremme betydningen av bedre ledelse, styring, fagkompetanse og markedstilpasning. Gull&Ur retter seg mot hele verdikjeden i gullsmed- og urmakerbransjen. Utviklingen i bransjene følges opp gjennom reportasjer og nyhetsformidling. 

Det er også en viktig oppgave å bringe informasjon om moter og trender, samtidig som vi tar vare på tradisjonene.

Som medlem kan du bidra med fag- og bransjeinformasjon, og du kan annonsere til rabatterte priser. Er du for eksempel på utkikk etter medarbeidere er det her du finner bransjens folk.

Redaktør for Gull & Ur:

Eva Alnes Holte

E-post: eva@gullsmed.no

Mobil: 934 57 410 eller tlf 22 34 89 07

Annonser: 

Camilla Adeleide Holtan-Haga

E-post:  camilla@gullsmed.no

Tlf 22 34 89 00

Abonnement:

Camilla Holtan Haga

E-post: firmapost@gullsmed.no eller post@urmakerforbundet.no

Tlf.: 22 34 89 00

E-post til: post@urmakerforbundet.no

Tlf.: 22 17 18 50 el mobil 924 07 916

Utgiver:

Norges Gullsmedforbund og Norges Urmakerforbund

Trykkeri:

RK Grafisk AS

Trykk her for å laste oversikt over gjeldende materiellfriste