FINANSMINISTER SIV JENSEN (FRP): – Vurderer betalingsnekt for varer over 40 000 kroner

– Regjeringen legger vekt på å forenkle hverdagen for næringsdrivende, sier Siv Jensen.
(Foto: Rune Kongsro) 

– Bekjempelse og forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering er høyt prioritert og viktig i arbeidet mot organisert kriminalitet og terror. Finansdepartementet arbeider med å få på plass et oppdatert hvitvaskingsregelverk. 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 2 2017, s. 5) 

Regjeringen legger samtidig vekt på å forenkle hverdagen for næringsdrivende. Vi vurderer derfor mulighetene til å kunne nekte kontant betaling for gjenstander over 40 000 kroner, sier finansminister Siv Jensen til Gull & Ur. Hun benytter anledningen til å redegjøre for hvitvaskingsreglene:  

Hvitvaskingslovutvalget leverte i november 2015 en utredning der utvalget drøftet mulighetene for å begrense adgangen til å betale med kontanter til forhandlere av gjenstander som alternativ til at disse er underlagt hvitvaskingsregelverket. Utredningen har vært på høring. Utkast til lovregler i tilknytning til utvalgets vurderinger ble fremsatt i utvalgets andre, og siste delutredning som nå er på høring. 

 Utvalget delte seg i tre fraksjoner i spørsmålet om å begrense adgangen til å betale med kontanter. Én av fraksjonene i utvalget anbefalte en beløpsgrense for kontantvederlag til forhandlere av gjenstander på 40 000 kroner. Dersom en slik beløpsgrense for kontantvederlag blir vedtatt, vil konsekvensen være at forhandlere av gjenstander i utgangspunktet ikke er underlagt hvitvaskingsregelverket. Fraksjonen som anbefalte dette, antydet samtidig at det bør velges ut særskilte bransjer som skal være underlagt hvitvaskingsregelverket, uavhengig av oppgjørsform. 

 En annen fraksjon foreslo at forhandlere av gjenstander skal kunne velge konsekvent å betinge seg betaling på annen måte enn i kontanter for beløp på 40 000 kroner eller mer. Konsekvensen vil i så fall være at forhandlere av gjenstander kan velge seg vekk fra hvitvaskingsregelverket. 

 En tredje fraksjon foreslo videreføring av gjeldende rett, slik at forhandlere av gjenstander fortsatt er underlagt hvitvaskingsregelverket når de mottar minst 40 000 kroner i kontanter i betaling (som del av én transaksjon). 

 Forslagene fra hvitvaskingslovutvalget ligger til vurdering i departementet. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *