FRA UTDANNINGSDIREKTORATET: Små verneverdige fag i videregående får tilskudd

I tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen finner vi fag som ivaretar tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, metoder og materialer.  Fagene blir vurdert til å ha en kulturell verdi, som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre, på tross av at fagene har et lite rekrutteringsbehov. 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 1 2018, s. 31)

For lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater som tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt i slike små, verneverdige fag, gir fylkeskommunene et ekstra tilskudd per lærling, praksisbrevkandidat og lærekandidat per år for læretiden i bedrift. 

Tilskuddet gis i tillegg til basistilskuddet. 

FØLGENDE KRITERIER LIGGER TIL GRUNN FOR AT FAG SKAL FÅ EKSTRA TILSKUDD: 

 • Faget skal være en del av tilbudsstrukturen for videregående opplæring eller være  godkjent som et forsøk.
 • Faget er truet og fagkunnskaper står i fare for å dø ut på grunn av mangel på ny rekruttering.
 • Faget skal ivareta tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, materialer og metoder.
 • Faget har en kulturell verdi, som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre.
 • Når faget overskrider 15 nye kontrakter i løpet av en treårsperiode, tas faget ut av lista etter ytterligere ett kalenderår. 

Utdanningsdirektoratet avgjør i samråd med Sekretariatet for små og verneverdige fag (SSV) og de faglige rådene hvilke fag som skal regnes som små og verneverdige. 

LISTE OVER SMÅ  
OG VERNEVERDIGE FAG FOR 2018 

 • Blyglasshåndverkerfaget
 • Buntmakerfaget 
 • Bøkkerfaget
 • Børsemakerfagaet
 • Filigranssølvsmedfaget
 • Forgyllerfaget
 • Gipsmakerfaget
 • Gjørtlerfaget
 • Glasshåndverkerfaget
 • Gravørfaget
 • Herreskredderfaget 
 • Horn-, bein- ogmetallduodjifaget
 • Håndbokbinderfaget
 • Håndveverfaget
 • Keramikerfaget
 • Kosttymesyerfaget
 • Kurvmakerfaget
 • Maskør- og parykkmakerfaget
 • Modellbyggerfaget
 • Modistfaget
 • Møbeltapetsererfaget
 • Nautisk instrumentmakerfaget
 • Optronikerfaget
 • Orgelbyggerfaget
 • Repslagerfaget
 • Salmakerfaget
 • Seilmakerfaget
 • Skinn- ogpelsduodjifaget
 • Skomakerfaget
 • Storurmakerfaget
 • Strikkefaget
 • Sølvsmedfaget
 • Taksidermistfaget
 • Tekstilduodjifaget
 • Tredreierfaget
 • Treduodjifaget
 • Treskjærerfaget
 • Urmakerfaget
 • Veve- og håndstrikkerduodjifaget

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *