GENERALFORSAMLING I NORGES URMAKERFORBUND: TID FOR NYTENKNING

STYRET I NORGES URMAKERFORBUND: 

Bak fra venstre:  Kjell Trondsen, Hammerfest, Ole André Hansen, Oslo og Erik Sutterud, Oslo. Foran fra venstre:  Solveig Brøto Opsahl, Hamar, Heidi Pettersen, Hamar og Tore Røgeberg, Oslo. 

Norges Urmakerforbund (NUF) har avholdt en generalforsamling spekket med spenstige forslag fra et kreativt styre. – Kjør på! var tilbakemeldingene fra de fremmøtte medlemmene. 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 6 2018, s. 8)

TEKST OG FOTO: EVA ALNES HOLTE

Antall urmakere går ned samtidig som klokkeinteressen øker. Dette var 
utgangspunktet for forslaget om å åpne for medlemskap også for de som ikke er utdannet urmakere, men som har klokker som lidenskap. Og det blir flere og flere av dem, skal vi tro trafikken på klokkenettsteder som Klokkeriet og Tidssonen.  

Norges Urmakerforbund ønsker også å opprette et klokkeregister for alle klokker og ur. Her skal serienummer og andre opplysninger om uret registreres. Registeret skal fungere som oppslagsverk for eieren av uret, urmakere, forsikringsselskap, politi og andre myndigheter. Med klokkehistorikken intakt er det lettere å ha kontroll med hvilke reparasjoner uret eventuelt har hatt, når det er tid for vedlikehold og så videre. Dersom klokken blir stjålet, vil den lettere komme tilbake til sin rettmessige eier hvis man har notert dens serienummer. Et av medlemmene, urmaker Gregor Løvlie, har i årevis jobbet spesifikt med vinningskriminalitet. – Det synes å være utbredt at det på anmeldelsestidspunkt av ulike årsaker ikke kommer serienummer på stjålne klokker med i anmeldelsene. Klokken blir dermed ikke sporbar i politiets registre. Dette er alvorlig fordi det da er slik at selv om Politiet i ytterste konsekvens kommer over klokken ved et senere tidspunkt, vil de ikke kunne sannsynliggjøre at klokken har en annen rettmessig eier. Et klokkeregister hos NUF vil kunne fungere på samme måte som Falck sykkelregister der NUF forvalter opplysninger om eierforhold på en fornuftig måte, sa han. 

Forbundets overordnede mål er å være bransjens naturlige kunnskapsleverandør. NUF ønsker å befeste faghandelens plass i markedet samt ivareta det enkelte medlems interesser og mulighet til å utøve sitt håndverk gjennom lønnsom forretningsvirksomhet. I tillegg skal forbundet arbeide for å befeste sin posisjon som talerør for bransjen, og som diskusjonspartner mellom den enkeltstående urmaker, kjeder, leverandører og produsenter. 

En lang, kostbar og omstendelig søknadsprosess førte i fjor til at Plus-Skolen Fredrikstad fikk på plass en VG2 Ur- og instrumentmakerlinje. Undervisningen er ikke igangsatt ennå, og bransjen håper alt er klart før skolestart neste høst. Samtidig jobbes det med å få til et tilbud på VG3 ved Plus-Skolen. Uavhengig av utfallet, vil det fortsatt være mulig å fullføre urmakerutdannelsen etter 2+2-modellen og avleggelse av svenneprøve.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *