Hva skjer med gullsmed- og urmakerutdanningene?

Fremtidens yrkesutdanning er tema for en høring som avsluttes 4. september. Dagens utdanningsmodell har Reform ’94 som utgangspunkt, med en liten justering underveis kalt Kunnskapsløftet. Denne justeringen medførte ingen endringer for våre fag.  

(Fagbladet Gull&Ur nr. 4 2017, s. 4)

Faglig Råd for yrkesutdanning stiller seg kritiske til dagens modell. Ragnvald Nore, gullsmedforbundets representant i rådet, sier: – Det første året på videregående går fremtidens gullsmeder linjen for design og håndverk. Der går også de som ønsker å bli urmaker. Sistnevnte kan også gå TIP-fagene eller elektro i et kryssløp. Så går begge grupper videre på VG2 og VG3. Tiden før de skal avlegge svenneprøve blir for knapp. Begge bransjer ønsker en utvidelse i tid, dette får vi ikke gjennomslag for. Regjeringen har satt i gang et arbeid de kaller «endring av tilbudsstruktur», altså ingen reform, men en justering.  

Det rådgivende organet til utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å vurdere tilbudsstrukturen og komme med forslag. 52 fag er representert fra arbeidstaker-, arbeidsgiversiden samt skoleverket. – Alle disse fagene har med design og håndverk å gjøre, og det er stor spredning på fagenes innhold. En entydig tilbakemelding fra oss er at det blir altfor liten tid til det enkelte fag, for gullsmeder og urmakere medfører dette altfor lite tid til å øve seg på verkstedet. Vi har foreslått at VG1 skal deles opp i fag hvor gullsmed- og urmakerutdanningen vil høre til metallfaget, ikke til det generelle design og håndverk, sier Ragnvald Nore som mener dette vil ha stor betydning for rekrutteringen til fagene.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *