IMPORTØR/FORHANDLERS PRODUKTANSVAR

Jeg eier en gullsmedbutikk, og selger blant annet spisebestikk beregnet på små barn. Et barn fikk komplikasjoner og måtte opereres etter å ha svelget en del som hadde løsnet av spisebestikket. Bestikket er produsert i USA. Kjøper mener at det er en feil ved produktet som har ført til skaden, og har fremmet erstatningskrav både mot produsenten og meg.  
Kan kjøper rette krav mot meg som importør og forhandler av produktet? n.n 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 7 2016, s. 28)

Produktansvarsloven omfatter det erstatningsansvar en produsent har for skade på person eller ting som har skjedd fordi et produkt har feil eller mangel. 

Spørsmålet er om du som importør og forhandler er å anse som ansvarlig som «produsent» etter loven. I og med at produktet er produsert utenfor EØS, vil du som importør ansees som produsent etter loven. Som forhandler vil du også vært omfattet av loven dersom det er umulig eller vanskelig å identifisere importøren eller mellomliggende salgsledd. 

Det neste spørsmålet er om produktet har en mangel eller feil (sikkerhetsmangel). Sikkerhetsmangel foreligger såfremt produktet «… ikke byr den sikkerhet som en bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente». Utgangspunktet er at produktet må være ufarlig og så trygg som forventet ved vanlig bruk. Det må tas utgangspunkt i forventningene til bruken av bruken, i dette tilfellet at produktet skal kunne benyttes av små barn. Dersom produktet ikke byr på den sikkerhet som en forbruker med rimelighet kunne forvente, vil det foreligge sikkerhetsmangel hvis det har oppstått skade. I vurderingen av om det foreligger sikkerhetsmangel tas utgangspunkt i de sikkerhetskrav som oppstilles i lover, forskrifter og bransjenormer, samt hva som kan forventes av tilsvarende produkter. Markedsføringen og de nærmere egenskapene til produktet vil også kunne si en del om hva slags sikkerhetsegenskaper en bruker med rimelighet vil kunne forvente. 

 Basert på det presenterte faktum er det vanskelig å foreta en vurdering av om det foreligger sikkerhetsmangel i din sak. En nærmere analyse av relevante forhold rundt for eksempel informasjon om bruk av produktet, om det foreligger godkjennelser og om produktet er korrekt brukt er nødvendig. 

Merk at det er uten betydning om produsenten er å bebreide eller ikke. Sikkerhetsmangel vurderes ut fra objektive generelle egenskaper til sikkerhet, pålitelighet og trygghet et slikt produkt bør ha. Produktet kan med andre ord ha en sikkerhetsmangel selv om produsenten har gjort hva man med rimelighet kan forlange for å hindre at skade inntrer. 

Du skriver ikke noe om produktet er CE-merket eller ei. For å kunne importeres og selges i Norge og de øvrige EØS-landene, må visse vareslag være merket med EUs CE-merke. CE-merket forteller om produktet oppfyller EUs krav til helse, miljø og sikkerhet for konsumenten. Produsenten eller importøren er ansvarlig for at sikkerhetskravene er oppfylt, og at produktene er CE-merket. For produkter som importeres fra land utenfor EU/EØS-området, det vil si tredjeland, er det du som er ansvarlig for at produktet er CE-merket. Leker og elektriske/elektroniske (EE) produkter er eksempler på produktgrupper som skal være merket med et slikt CE-merke. En CE-merking av produktet kan være en moment i vurderingen av om det foreligger sikkerhetsmangel. 

Som det fremgår av produktansvarsloven går det frem at importøren av varer fra tredjeland (dvs. land utenfor EU-/EØS-området), har et økonomisk ansvar for skader som forårsakes av at produkter ikke er så sikre som de burde være. Derfor er det viktig at du som importør kontrollerer at dokumentasjonen er riktig og holder rede på hvem som er produsent. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *