Kartlegger kriminelle

I februar i fjor mottok Skan-kontroll informasjon om et nært forestående ran rettet mot en klokkebutikk i Bergen. Skan-kontroll meldte ifra til alle utsatte butikker som var knyttet til deres analysetjeneste og tipset dem om forebyggende tiltak. Ranet uteble. 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 1 2018, s. 20)

En mann med østeuropeisk opphav skulle ha ankommet Bergen via Sverige sammen med en makker. Ytterligere lokale østeuropeer var tenkt å utføre ranet. Det var ikke spesifisert hvilken butikk eller hvor i Bergen ranet skulle skje, det var forventet at det skulle skje innen svært kort tid, forteller Jan-Thore Gulbrandsen som er fagansvarlig for analysetjenesten. Vi treffer han og Geir Ugletveit, nestleder i vaktsentralen i Skan-kontrolls lokaler på Alna utenfor Oslo sentrum. Begge har over 30 års erfaring med svinn- og sikkerhetsarbeid.  

Norges Urmakerforbund er med på analysetjenesten som er en analyse- og kartleggingstjeneste som Skan-kontroll etablerte høsten 2006. De fleste store kjedene innenfor elektro, dagligvare, faghandel, tekstil og sport er knyttet til tjenesten.  

FORTELL OM ANALYSETJENESTEN 

– Analysetjenesten jobber med å kartlegge ran, innbrudd, organiserte tyverier, bedrageri og annen organisert kriminalitet, på kryss og tvers av fylkesgrenser og politidistrikt. Vi jobber aktivt med å systematisere hendelser i forbindelse med vinningskriminalitet hos de fleste store kjedene innenfor elektro, dagligvare, faghandel, tekstil og sport.  Vi har også et tett samarbeid opp mot politiet i alle politidistrikt.  

En del av jobben er å kartlegge mobile vinningskriminelle grupperinger i Norge. Betegnelsen MVK (mobile vinningskriminelle grupperinger) brukes om en gruppe personer som begår tyveri, innbrudd og som har stor mobilitet og raskt kan forflytte seg over større områder. 

Flertallet av de mobile vinningskriminelle kommer hit fra land i Øst-Europa og har ofte tilknytning til kriminelle nettverk.  

I 2016 kartla analysetjenesten  
69 mobile vinningskriminelle grupperinger i Norge. I disse grupperingene ble det knyttet  
236 personer og 15 kjøretøy fordelt på 783 saker. Ved å kartlegge disse grupperingene ble det verifisert ID på personer i 36 av de 69 grupperingene.  

2017 er ennå ikke ferdigstilt, men mye tyder på at det har vært en nedgang.  

ID ble verifisert på bakgrunn av anholdelser gjort av betjening, vektere eller politiet. Dette hadde ikke vært mulig uten et samarbeid mellom politiet, analysetjenesten og våre analysekunder.  

HVILKE BRANSJER ER MEST UTSATT FOR RAN OG BUTIKKTYERIER? 

– Vi registrerte 60 ran i handelsnæringen i 2017, noe som er en oppgang fra 2016 hvor det ble registrert 52 ran. Dermed brytes trenden de siste seks årene hvor vi har hatt en jevn nedgang. Toppåret hadde vi i 2010 med 210 ran.  

Når det gjelder gull og ur registrerte vi totalt 5 ran i 2017. Dermed har det holdt seg stabilt siden 2016 hvor vi også registrerte 5 ran.  

De fleste ran i Norge begås av enkeltpersoner og storparten av ranene er trolig impulsran.  

I 2017 ble 45 ran begått der det bare var en gjerningsperson. Disse personene kan trolig ikke knyttes opp mot vinningskriminelle grupperinger.  

Dagligvare og kiosk er bransjene som er mest utsatt for ran og er gjerne impulsran.  

Ut fra statistikken ser vi at de fleste ran begås midt i uka og det foretrukne våpenet er kniv eller pistol. De fleste ran skjer i Oslo enten i forbindelse med åpning eller stengning av forretningene.  

Skan-kontroll registrerte 5275 tyverier i 2017 mot 5830 tyverier i 2016.  

Tallene reflekterer at enkelte forretninger i storbyene oftere er utsatt for lovbrudd. Forretningene er også i større grad tilknyttet en vektertjeneste som jobber for å forebygge og varsle om hendelser. Det er trolig store mørketall da vi opplever at mindre utsatte butikker ikke varsler oss om uønskede hendelser som tyveri. Vi opplever at dagligvarebransjen er hyppigst utsatt for tyverier og gjennomsnittet av stjålne verdier var på kr 558 i 2017. I gull- og urbransjen var snittet på kr 1359.  

Gjennomsnittet for elektroforretninger var kr 4971 og høyest på vår statistikk.  
Tallene forteller oss at selv om dagligvarebransjen er hyppigst utsatt for tyveri er fortsatt andre bransjer mer utsatt da varene er av større verdi.   
 

HVORDAN ER UTVIKLINGEN  
FOR URBRANSJEN? 

– Når det gjelder gull og ur har det vært stabilt de to siste årene, men en liten oppgang fra 2015 hvor vi registrerte to ran. Årsaken til det lave antallet kan skyldes flere faktorer. Det ene er sikringstiltakene, flere har også installert tåkesikring som automatisk kan utløses ved ran eller tyveri. Tyveri og ran mot gull og ur krever gjerne mer planlegging. Ransstatistikken sier at flere gjerningspersoner ofte er involert, stikk i strid med den totale ransstatistikken som sier impulsran med én gjerningsperson. Uavhengig av dette vil det til enhver tid finnes en trussel som kan være vanskelig å forutse.   

Tallgrunnlaget for urbransjen i forhold til vår totale kundemasse er såpass lite at det er vanskelig å dra en konklusjon ut fra tallene da kun små endringer kan få store utfall.  

Den totale statistikken viser at det har vært en nedgang i antall tyverier i 2017 i forhold til 2016. Tallene viser at det har vært en nedgang hver eneste måned med unntak av juli hvor vi hadde en oppgang fra 505 saker juni 2016 til 567 saker i juni 2017. De fleste tyverier skjer mellom kl. 14-19 og den høyest representerte tyven er en mann mellom 30-39 år.  

HVORDAN ER PROGNOSENE? 

Vi forventer i år en liten nedgang i antall tyverier blant våre kunder i forhold til 2017.  
Statistikken viser at det er relativt få butikker som står for svært mange av de anmeldte forholdene. Beliggenhet er en av de mest utslagsgivende faktorene, spesielt sentrumsnære storbyforretninger er ofte utsatt for lovbrudd. Det er også butikker med langt høyere sikkerhetsnivå enn andre forretninger – noe som også øker oppdagelsesrisikoen betraktelig.  

Selv med en nedgang i antall tyverier er det viktig at sikkerhetsnivået ikke svekkes, snarere forsterkes for å opprettholde nedgangen.  

Vi forventer at ran holder seg noenlunde stabilt i 2018 i forhold til 2017. Etter mange år med nedgang i antall ran har vi kanskje nådd bunnivået. Selv med en oppgang i 2017 er det ingen grunn til å spå en ytterligere oppgang i 2018. 

Merk at antall ran og innbrudd også kan øke, dersom kun én kriminell gruppering ankommer landet for å begå nettopp ran og innbrudd mot bransjen. Vi ser at kriminelle grupperinger som har spesialisert seg på en type kriminell handling i Norge, kan gi store utslag på statistikken, selv om de bare er i landet noen få dager/uker. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *