Kommentar fra Faglig Råd ved Ragnvald Nore: Gode og dårlige signaler fra Statsråden

(Fagbladet Gull&Ur nr. 4 2017, s. 5)

Vi mener det er uheldig for rekrutteringen til alle de små fagene at de bare deler opp VG1 i to linjer uten å spesifisere fagene. Særlig gjelder dette for å få opp gutteandelen. Det er mer attraktivt for dem å gå på en linje som heter metallfag enn tradisjonshåndverk, metallfag er også en riktigere betegnelse på hva de faktisk lærer. Imidlertid er det etter vårt syn et fremskritt med en todeling av design og håndverk, men vi synes betegnelsen tradisjonshåndverk blir for traust. Den kan heller betegnes som et utdanningsprogram for tre, metall og glass.  

Ragnvald kritiserer Departementet for å ha sett bort fra søkerpotensialet. – Det har vært en halvvering av fagene fra 4000 til 2000 søkere siden 1994.  

At Regjeringen ikke ønsker å ramme tilskuddsordningen som følge av at faggrupper skifter navn fra verneverdig til tradisjonshåndverk, synes Nore selvfølgelig er positivt.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *