Ny læreplan i arbeid

Arbeidet med å utvikle ny læreplan for urmakere og optronikere er nå inne i siste fase. Gruppene møttes i Norges Urmakerforbunds møterom i Oslo for å gå gjennom de siste endringer før den nye planen leveres til gjennomgang i Utdanningsdirektoratet.
Planen legges ut på høring 15. desember til 15. mars 2020.