NY NORDISK VAREKATALOG FOR UR- OG GULLSMEDBRANSJEN: Forenkler distribusjonen av vareinformasjon

Selskapet Logiq AS har driftet den norske varekatalogen for ur- og gullsmedbransjen i snart 20 år, og har også hatt noen kunder i Sverige. Nå har tiden blitt moden for å lage en ny, felles varekatalog for alle land i Norden.  

(Fagbladet Gull&Ur nr. 1 2018, s. 14) 

TEKST: GEIR ISAKSSON, LOGIQ 

Mange leverandører leverer varer til kjeder og butikker i flere land, så en Nordisk varekatalog vil gjøre det enklere for dem å distribuere vareinformasjon til alle sine kunder. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med bransjeorganisasjonene i alle deltakende land. 

Danmark har ikke vært en del av den gamle varedatabasen, og det har derfor vært naturlig å starte samarbeidet her. Her har bransjeorganisasjonen Gullsmedfagets Fællesråd med Jens R. Møller og Trine Thorning vært pådrivere for å få på plass en ny løsning, som ferdigstilles i disse dager.  

Logiq skal nå starte arbeidet med å tilpasse databasen til det norske og svenske markedet, i samarbeid med bransjeorganisasjonene her. Planen er å være klare til drift i løpet av første halvår 2018. 

Logiq har valgt å bygge opp en helt ny og fremtidsorientert løsning, for å kunne tilby våre kunder nye og forbedrede funksjoner og ny design. Det nye systemet er fullt bakoverkompatibelt, så det vil ikke være noen endringer for leverandører, kjeder eller handlere som allerede bruker løsningen i dag. 

Her er de viktigste nyhetene som gjelder alle aktørene

BILDER 

Leverandørene kan nå laste opp bilder på varene, som kjeder og butikker kan se på web, eller i eget kassasystem. 

DESIGN OG FUNKSJONALITET 

Databasen har fått et moderne og fremtidsorientert design, med forbedret funksjonalitet. Den nye løsningen er også enklere å jobbe i. 

NORDISK 

Hvis leverandørene leverer varer til kunder i flere land, trenger man bare å sende vareinformasjon til ett sted. Priser og varetekster kan legges inn på tre språk. 

SPRÅK 

Systemet er tilgjengelig på fire språk, norsk, dansk, svensk og engelsk. 

Hver bruker kan selv velge hvilket språk de vil se. 

MOBILE PLATTFORMER 

Systemet er tilrettelagt for tilpasning til mobile plattformer. 

STATISTIKK 

Mulighet for bransjen å samle salgsdata for å kunne lage en bransjestatistikk over solgte varer. 

Her er de viktigste nyhetene for leverandørene 

VAREFIL 

Det er ikke lenger behov for å lage en egen kontrollfil til varefilen! 

VAREFILOPPLASTING 

I tillegg til FTP, kan nå også varefilen lastes opp fra websiden, enten via vanlig filopplasting, eller via «Drag and Drop». 

KUNDER I FLERE LAND  

Det blir mye enklere å sende vareinformasjon til kunder i flere land. Priser og varetekstene legges inn i en fil som oppdaterer de landene som dere har avtale med. Endringer i varens egenskaper gjøres kun ett sted for alle land. 

UTBREDELSE 

Kunder uten datakasse kan også bruke løsningen som et oppslagsverk og kilde til informasjon om nye/prisendrede varer. Kunder med datakasse som ikke støtter import av dagens format kan nå sette opp et format de kan importere. Dette gjør at leverandørene vil kunne nå et større antall handlere. 

Her er de viktigste nyhetene for kjeder/butikker 

VAREFIL 

Det er nå mulig å lage sitt eget format på varefilen. Man kan selv velge hvilke felter man vil ha med, og plasseringen av disse i filen. Dermed vil man kunne lage en varefil som kan leses inn av de fleste kassasystemene. Det er også mulig å velge om filen skal være semikolonseparert eller fastlengde. 

VARENEDLASTING 

Det blir nå mulig å gjøre differensiert uttrekk av alle varene – eller bare fra ett merke eller fra en leverandør, og laste de ned direkte til egen maskin, uten at de må lastes ned via FTP. 

BUTIKKER UTEN KASSASYSTEM 

Varekatalogen kan enkelt brukes som et oppslagsverk for å få oppdaterte priser, bilder eller andre opplysninger om et produkt. Det kan lastes ned oppdaterte prislister og/eller informasjon om nye varer. 

NORDISK VAREKATALOG 

En målsetting med den nye nordiske varebasen er å få med flere leverandører i løsningen. Dette vil gjøre at kjedene/handlerne får mindre manuelt arbeid med å legge inn vareinformasjon manuelt. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *