Oppmelding svenneprøve for urmakere 2019

Alle som ønsker å avlegge svenneprøven i 2019 må meldes opp i sitt respektive fylke, som videresender oppmeldingen til Buskerud fylkeskommune.

Frist for oppmelding: 1. april 2019

Svenneprøven avlegges i uke 25, 17. – 21. juni ved Kongsberg Vgs, Kongsgårdsmoen.

Eventuelle spørsmål rettes til:

Klaus-Olaf Heier (leder av svenneprøvenemnda)

mobil 92 42 42 24 eller e-post: klaheier@online.no