PROTIDS LEVERANDØRSEMINAR: Ingen tro på volumvekst

Finn Annmark, direktør i urmakerkjeden Protid, inviterte nylig til leverandørseminar. I mai i år sender kjeden ut invitasjoner til stor happening på Grand Hotel i Oslo. 

– Volumsalget stagnerer. Verdiutviklingen for detaljisthandelen skyldes ene og alene økte priser, sa Reidar G. Mueller, partner i Varde Hartmark, på Protids Leverandørseminar hos Virke forleden.  

(Fagbladet Gull&Ur nr. 2 2017, s. 6-7)

TEKST OG FOTO: EVA ALNES HOLTE 

Hvordan skal vi håndtere garantier på klokker som er kjøpt fra useriøse aktører? spurte urmakermester Trond Næss. 

Han var invitert for å snakke om varehandelen 2016 og forventninger for detaljhandelen i 2017, med naturligvis spesielt fokus rettet mot våre bransjer.  

Mueller tegnet et bilde av varehandelen generelt som prisgitt volumnedgang. Folk handler rett og slett ikke så mye som før. – Det er en underliggende trend hos forbrukerne at de er opptatt av miljø og bærekraft. De ønsker bruk- og kastsamfunnet til livs. Dette gir store utslag i mange bransjer, men konsekvensene er ikke fullt så dramatiske for våre, påpekte Mueller. Særlig på klokkesiden så han en tendens til at kundene kjøpte seg opp i pris. – Urbransjen er liten, men har en relativt høy vekst sammenlignet med andre bransjer, også sammenlignet med smykkebransjen, sa han. 

Løsningen blir ifølge Mueller å selge merverdi i form av fagkunnskap og service. Butikkene bør også være på nett hvor de tydeliggjør konseptet sitt og merkene. – De fleste vil gå til de fysiske butikkene fordi dette er tryggere, men det forventes at butikkene også er på nettet, sa han.  

Mens detaljhandelen generelt er preget av en overetablering i markedet, gjelder dette ikke urbransjen. – Ur er et unntak. Vi ser imidlertid en tydelig polarisering hvor de store aktørene blir stadig større. Forretninger som ikke selger merverdi vil bli utkonkurrert. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *