RETT SKAL VÆRE RETT I BUTIKKENE

– Den eldre garde kan reglene om finheter og ansvarsmerking til fingerspissene, sier seniorrådgiver Ayse Bulak Hagelia i Justervesenet.

– Overraskende mange kjenner ikke til kravene til merking av edle metaller, sier seniorrådgiver Ayse Bulak Hagelia i Justervesenet.  Det er ulovlig å selge varer i Norge som ikke oppfyller kravene i edelmetalloven og –forskriften. 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 3 2017, s. 12)

JUSTERVESENET HAR SOM OPPGAVE Å SJEKKE AT: 

  • Forhandlere av varer av edelt metall på klokker og smykker har finhets- og ansvarsmerke på varene de selger. 
  • Varenes finhet er i samsvar med finhetsmerke som er stemplet på varen. I disse tilfeller hentes det prøver fra forhandleren til en destruktiv og/eller ikke destruktiv analyse.
  • Forhandlerne følger de standardene som er definert iedelmetallforskriften

For at man skal kunne si at at en vare er av gull, sølv, platina eller palladium må den oppfylle minstekravet til edelt metall 

I fjor kontrollerte Justervesenet finhet og ansvarsmerking hos 30 forhandlere innen edelt metall. De fant avvik hos 9 forhandlere, det vil si hos 32 prosent av forhandlere som fikk besøk. De kontrollerte 283 produkter og fant at 40 av disse var merket galt, dette utgjør 15 prosent av varene som ble kontrollert. I perioden 2013-2016 ble det registrert avvik i gjennomsnitt hos 38 prosent av forhandlere og 13 prosent av varene som ble kontrollert. (Se figur. Tilsynsresultater 2013-2016.) De vanligste avvikene er uregistrert/manglende ansvarsmerke og finhetsstempler som ikke følger finhetsstandarder definert i edelmetallforskriften. (Se figur. Avviksgrunn). 

ANSVARSMERKE SKAL VÆRE REGISTRERT 

Ansvarsmerke skal identifisere den som er ansvarlig for at varens finhet er i samsvar med det påførte finhetsstemplet, og skal enten være registrert i Patentstyret eller i en tilsvarende myndighet i et EØS-land. Forhandlere som omsetter varer av edelt metall registrert i andre EØS-land har ansvar for å sende dokumentasjon til Justervesenet som viser at det aktuelle ansvarsmerke er registrert i det aktuelle EØS-land. 

KARAT ER IKKE EN DEFINERT STANDARD I EDELMETALLFORSKRIFTEN. 

Den største delen av varer av edelt metall på markedet er importvarer. Andelen av varer som importeres direkte fra land utenfor EØS-området, for eksempel fra fjerne Østen og USA, ser ut til å være økende. – Vi observerer at produkter fra land utenfor EØS ikke alltid er merket med finhetsstandarder definert i edelmetallforskriften. Blant annet har vi sett eksempler på varer merket med 833 som tilsvarer 20 karat og som ikke er en lovlig finhet i Norge, bemerker seniorrådgiveren i Justervesenet 

KALKULERING FRA KARAT TIL TUSENDEDELER KAN VÆRE PROBLEMATISK 

14 karat er en vanlig finhet i mange land, og tilsvarer på en finhet 583 definert i tusendedeler. En importert vare av 14 karat skal etter forskriften stemples med 375 som er «den nærmeste lavere definerte standarden», altså ikke med 585. Forhandlere må derfor sikre seg at varenes finhet er stemplet som definert i forskriften, og er i samsvar med varens egentlige finhet når de importerer fra land der karat er finhetsstandarden.  

DE GAMLE ER ELDST 

– Edelmetallbransjen preges ikke av bevist fusk, men det er varierende grad av kjennskap til regelverket. Det ser ut til at det er en generasjonsskifte i bransjen, og noe gjennomtrekk. Den eldre garde kan reglene til fingerspissene, sier Bulak Hagelia. Kjennskapen til regelverk blant de yngre og de nyetablerte virksomhetene kan variere.  Noen importerer varer fra andre land uten å kjenne til kravene i Norge og eventuelt i eksportlandet. 

FORBUDT VED SALG 

Justervesenet er hvert år ute i felten og kontrollerer at varene er stemplet i samsvar med krav i regelverket og tar analyseprøver for å se om varens finhet er i samsvar med finhetsstemplet på varen. Butikkene har ikke lov å selge varer av edelt metall uten finhets- og ansvarsmerke og/eller varer med lavere finhet enn det som er stemplet på varen.   

– Ta kontakt med oss eller les om regelverket på våre nettsider dersom du er i tvil om noe, oppfordrer seniorrådgiver Ayse Bulak Hagelia.  

JUSTERVESENET 

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har som oppgave å sikre at det er tillit til målinger som foretas i Norge. Dette gjøres ved at det stilles krav til måleredskaper og målinger i regelverk og at det føres tilsyn og kontroll med kravene. I tillegg har Justervesenet kalibreringstjenester og annen måleteknisk kompetanse som gjør at næringslivet og myndigheter har tilgang til målinger og kompetanse som sikrer tillit og aksept både nasjonalt og internasjonalt. 

I tillegg har Justervesenet altså ansvaret for å forvalte edelmetalloven og – forskriften samt å føre nødvendig tilsyn med omsetning av varer av edelt metall. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *