Sommertid og normaltid


I 1916 tok vi denne justeringen av tiden i bruk for første gang. Hensikten var å få flere soltimer ut av dagen. Det var stor debatt om denne ordningen, og motstanden var særlig stor blant bøndene. Ordningen ble etter kort tid tatt bort, for så å dukke opp igjen en kort periode under 2. verdenskrig. I årene mellom 1959 og 1965 var den tilbake, for så å bli fast fra 1980.

Hvert år dukker det samme problemet for butikkene opp. Skal klokken stilles frem eller tilbake i perioden, siste søndag i mars siste søndag i oktober ? Da kan det gamle ordtaket ”Frem og tilbake er like langt” få en ny betydning. Du starter om våren med å stille klokken 1 time FREM, og til høsten stilles den og 1 time TILBAKE. Du er nå like langt. Tiden er stilt tilbake til NORMALTID. 

Av urmakermester Gordon Selmer Nord