TAG Heuer styrker seg i Norden og utpeker Nortime til sin eksklusive representant for Skandinavia og Island.

(Fagbladet Gull&Ur nr. 2 2016, s. 4)

TEKST OG FOTO: EVA ALNES HOLTE 

Etter mange års suksess med TAG Heuer i Norge, har den sveitsiske urprodusenten utnevnt Nortime til sin representant for Sverige, Danmark og Island, i tillegg til Norge. Nortime overtok ansvaret for Island allerede høsten 2015 og fra  
2. kvartal 2016 innlemmes også Sverige og Danmark i selskapets markedsområde. 

Tidligere var det TAG Heuer Central Europe, datterselskap med hovedkontor i Tyskland, som hadde ansvaret for de øvrige skandinaviske markedene. «All business is local» heter det, og med hovedfokus på de store markedene i Sentral-Europa, ble fokuset på Sverige og Danmark til en viss grad underprioritert, ifølge Johan Walter, eier og styreleder i Nortime AS. 

Johan Walter, administrerende direktør i Nortime Nordic AS

– Det er stort å bli utpekt som TAG Heuers eksklusive representant også for Sverige, Danmark og Island. Med et totalmarked på mer enn 20 millioner mennesker, vil vi ha et helt annet grunnlag for kostnadseffektiv drift. Samtidig som vi skal være svært bevisst på at det er store ulikheter mellom de skandinaviske landene, finnes det gode muligheter for å innhente synergi-effekter, sier administrerende direktør Johan Walter i Nortime Nordic AS.

LOKALT FOKUS 

Walter, som selv har lang erfaring fra nordisk virksomhet innen data og elektronikkbransjen, forteller at man i mange år har diskutert med TAG Heuer hvordan man skal få mer flyt i hele det nordiske markedet. Det vil være en fordel at merket står tilsvarende sterkt i alle disse landene. Skandinavere reiser mye, såvel innen Skandinavia som internasjonalt. I de viktigste markedene i den vestlige verden, slik som i USA og Storbritannia, men også i Norge, har TAG Heuer i en årrekke vært nr 1 i prisklassen tilsvarende 1-3.000 Euro, 10 – 30 000 kroner. Dette har ikke helt vært tilfelle i Sverige og Danmark. – Det er dette vi ønsker å få gjort noe med nå, sier Walter.  

SVENSKE I SVERIGE,  DANSKE I DANMARK 

Nortime vil bygge videre på den etablerte strukturen som finnes i Sverige og Danmark, og vil styrke organisasjonene kommersielt med egne kontorer i Stockholm og København, med lokale salgs- og markedsressurser, såkalt back-office og after sales service. – På denne måten vil vi fremstå som svenske i Sverige og danske i Danmark, på lik linje som vi fremstår som norske i Norge. Responsen fra de svenske og danske detaljistene har så langt vært udelt positive, opplyser Johan Walter.  

– For TAG Heuer er det hensiktsmessig å ha én distributør med lokalt fokus i et markedsområde som det nordiske. I større markeder derimot, er det som regel nødvendig for en global markedsleder som TAG Heuer, å være representert med lokale datterselskaper, sier Johan Walter. 

NORDISKE SYNERGIER 

For å koordinere aktivitetene i Norden og sikre innhentingen av synergi-effekter, etableres et nordisk morselskap; Nortime Nordic AS.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *