Om Norges Urmakerforbund

Norges Urmakerforbund ble stiftet 10. august 1903 i Kristiania (Oslo) og er en gammel og etablert organisasjon for urmakerbransjen. Det er lenge siden 1903 og urmakerfaget og urbransjen må i dag naturligvis ses i sammenheng, også med næringslivet.

Norges Urmakerforbund er primært en medlemsorganisasjon hvor hovedmålet er å serve medlemmene innenfor kategoriene

  • Utdanning og etterutdanning
  • Være høringsinstans for myndighetene ut til medlemmene
  • Sikkerhet og sikringstiltak til urmakerforretninger
  • Forhandle fram gode avtaler og rammeavtaler
  • Fagbladet Gull & Ur i samarbeid med Norges Gullsmedforbund
  • Utarbeide nyttige faglige kurs for medlemmene

Se alle våre andre medlemsfordeler her.

Bli medlem i Norges Urmakerforbund

Skjema for søknad om medlemskap i Norges Urmakerforbund

Last ned søknadsskjema og send som vedlegg til post@urmakerforbundet.no