Om Norges Urmakerforbund

Norges Urmakerforbund ble stiftet 10. august 1903 i Kristiania (Oslo) og er en gammel og etablert organisasjon for urmakerbransjen. Det er i år 120 år siden stiftelsen av forbundet.

Det er en fordel for hele urbransjen å stå samlet, særlig når vi arbeider med søknader og høringer på myndighetsnivå.  Bransjen er blitt mindre som også er en god grunn til at alle samles i forbundet.

Norges Urmakerforbund er primært en medlemsorganisasjon hvor hovedmålet er å serve medlemmene innenfor kategoriene

  • urmakerfaget, utdanning, lærlinger etc
  • høringsinstans for myndighetene, søknader etc
  • utarbeide nyttige fagkurs etter ønske fra medlemmene
  • Sikkerhet og sikringstiltak til urmakerforretninger
  • Forhandle fram gode avtaler og rammeavtaler
  • gi god og nyttig informasjon til medlemmene

Se alle våre andre medlemsfordeler her.

Bli medlem i Norges Urmakerforbund

Skjema for søknad om medlemskap i Norges Urmakerforbund

Last ned søknadsskjema og send som vedlegg til post@urmakerforbundet.no