Yrkesfagene skal tilpasses arbeidslivets behov

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen synes det er uheldig dersom elevene må velge spesialisering allerede første året på videregående. Han er imidlertid enig med faglig råd i at undervisningen på VG1 Design og håndverk blir for generell for fremtidens gullsmeder og urmakere. (Foto: Marte Garmann) 

Elever som tar yrkesfag skal spesialisere seg tidligere. Mer opplæring i faget de faktisk skal jobbe med, vil gjøre at elevene blir mer attraktive for arbeidslivet. Men vi kan ikke gjøre fagene for smale.  

(Fagbladet Gull&Ur nr. 4 2017, s. 4)

AV KUNNSKAPSMINISTER TORBJØRN RØE ISAKSEN 

Hvert år starter 30 000 elever på en yrkesutdanning. Mange av dem fullfører ikke fordi de ikke får en lærlingeplass.  

Det er et stort problem. Derfor har vi blant annet bedt partene i arbeidslivet om innspill til hvordan vi kan lage mer relevante yrkesutdanninger.  

Nå foreslår vi en storstilt fornying av yrkesfagene. Målet er å utdanne elever med den kompetansen som bedriftene etterspør og trenger.  

MER SPESIALISERING 

En av de store utfordringene med dagens yrkesfag er at elevene kommer for sent i gang med spesialiseringen. Elever med svært ulike yrkesfag må ofte ta de samme fagene, og må bruke tid på fag de kanskje ikke trenger. Da får ikke elevene nok trening i faget før de skal ut i lærebedrift.  

I dag må for eksempel en kommende frisør ha opplæring etter de samme læreplanene som en båtbygger det første året på videregående skole.  

Det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor tar vi en skikkelig våropprydding i yrkesfagene. Elevene vil nå få mulighet til å fordype seg tidlig, slik at de virkelig kan bli dyktige i faget de har valgt.  

Hvis du vil bli tømrer, skal du nå få mer tømrerfag, og mindre av andre ting. Det vil gi mer faglig motiverende opplæring fra første dag, og forhåpentligvis også bidra til at færre faller fra. 

FOR LITE ELEVGRUNNLAG 

Dagens utdanning av gullsmeder og urmakere sorterer under VG1 Design og håndverk. Bransjebladet Gull & Ur mener at undervisningen der blir for generell. Det er jeg enig i.  

Bransjebladet mener imidlertid at det bør opprettes tre fag med utgangspunkt i dagens VG1 Design og håndverk.  

I forslaget til ny tilbudsstruktur som nå er ute på høring foreslås det å dele dagens VG1 Design og håndverk i to: Ett nytt utdanningsprogram for små håndverksfag og tradisjonshåndverk, og ett nytt utdanningsprogram for design. Målet er å gjøre opplæringen mer relevant og yrkesrettet allerede fra første året.  

Jeg mener at dette er en fornuftig løsning. Den oppdelingen Gull & Ur ønsker seg vil kunne føre til at mange av utdanningsprogrammene ikke vil ha et tilstrekkelig elevgrunnlag, hvilket igjen vil medføre at fylkeskommunene ikke kan prioritere å opprette tilbud.  

Flere utdanningsprogram vil også innebære at elevene må velge spesialisering allerede første året. Dette vil gi elevene færre programområder på VG2 og fagbrev å velge mellom. Det kan være uheldig.  

ENDRER IKKE TILSKUDDSORDNINGEN 

Bransjebladet Gull & Ur stiller også spørsmål ved om en navneendring fra «verneverdige fag» til «tradisjonshåndverk» vil påvirke dagens tilskuddsordning til verneverdige fag. Mange av de fagene som i dag er på listen over små og verneverdige fag vil tilhøre det nye utdanningsprogrammet Tradisjonshåndverk. Forslaget om å endre navn vil ikke innebære endringer i tilskuddsordningen knyttet til disse fagene. 

Departementet har ikke vurdert å endre kriteriene for at lærefag skal få ekstra lærlingtilskudd. Ett av kriteriene er at når faget overskrider 15 nye kontrakter i løpet av en treårsperiode, tas faget ut av lista etter ytterligere et kalenderår. Dersom det nye utdanningsprogrammet bidrar til at flere velger disse lærefagene, vil fagene kunne falle ut av listen. Dette vil i så fall være en positiv utvikling siden faget da ikke lenger vurderes som truet. 

Jeg vil avslutningsvis minne om at forslaget til ny tilbudsstruktur er ute på høring fram til 4. september. Vi oppfordrer alle til å komme med høringsuttalelser.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *