Import av varer av edelt metall fra Storbritannia etter Brexit

CCM med Edinburgh AO merket – I UK produsentmark (det første merke), finhets- og AO-merke er obligatoriske.

Storbritannia trådte ut av EU/EØS 31. januar 2020. I en overgangsperiode frem til 31. desember 2020 behandles Storbritannia som om landet er fortsatt med EU og EØS. Den norske forskriften om varer av edelt metall, § 12 sier at «varer av edelt metall som er lovlig markedsført i en annen EØS-stat, godtas solgt i Norge dersom informasjonen som følger av merkingen på varen, er tilsvarende det som kreves etter forskriften, og informasjonen er forståelig for forbruker». Varer importert fra UK kan med andre ord selges fritt i Norge så lenge de er merket med obligatoriske merker i Storbritannia, produsent- finhet og AO1-merker fram til 31. desember 2020.

Krav etter 1. januar 2021

Etter 31. desember 2020 vil Storbritannia i utgangspunktet behandles som et tredjeland, slik at forskrift om varer av edelt metall, § 12 ikke gjelder for Storbritannia. Dette medfører dermed at varer av edelt metall merket etter krav i Storbritannia skal oppfylle kravene i det norske regelverket. I praksis betyr dette at britiske ansvarsmerker må registreres i Patentstyret før de kan omsettes i Norge, eller at varene må være merket i henhold til Hallmarkingkonvensjonen med et såkalt «Common Control Mark», også kalt CCM merke.

Forhandlingene med Storbritannia

Det foregår fortiden forhandlinger om en frihandelsavtale med Storbritannia om landenes framtidige forhold inkl. handel med industrielle varer. Justervesenet som forvaltningsorgan for loven og forskriften om varer av edelt metall følger med og vil sende oppdatert informasjon til bransjen når vi vet mer om resultater fra forhandlinger som påvirker krav til varer av edelt metall.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *