MEDLEMSFORDELER I NORGES URMAKERFORBUND

Sterkere samlet bransje!

Norges Urmakerforbund ble stiftet i 1903. Som medlem i Norges Urmakerforbund får du en rekke fordeler. Vi jobber for å ivareta urbransjen generelt og det enkelte medlem. Jo flere medlemmer – jo større påvirkningskraft i politiske prosesser. Det er oss myndighetene henvender seg til, og ønsker du å bidra til fellesskapet bør du være NUF-medlem.

► Urmakerutdanningen

Norges Urmakerforbund som sekretariat, jobber kontinuerlig sammen med hele bransjen for urmakerutdanningen. NUF bidrar også lærlingebedriftene.

► Høringsinstans for Myndighetene (myndighetskontakt)

Alle henvendelser vedrørende skole, utdanning, sikkerhet og rammebetingelser, generelt, for bransjens virksomheter.

► Intern varslingstjeneste – kriminelle anslag

Som butikkmedlem blir du jevnlig påminnet det sikkerhetsmessige og når noe spesielt oppstår, sender vi deg raskt informasjon.

Du mottar raskt en sms melding og har dermed mulighet for å følge ekstra godt med, eller sette inn ekstra vektertjenester om Politiet/Kripos ber NUF videreformidle slik informasjon.

I tillegg sender vi dere obs-advarsler og påminnelser så raskt vi får melding om saker.

►        Forsikringer i NUF via Kjeldgaard Assuranse / IF Forsikring

  • Kollektiv forsikringspakke

God lønnsomhet ved å samle flest mulig forsikringer i Kjeldgaard Assuranse/ IF

  • Transportforsikring for forretnings- og verkstedmedlemmer ved reparasjonsforsendelser

► Bransjetilpasset dataløsning for butikk – ur- og gullsmedbransjens

            Varedatabase (Nordisk varedatabase)

► Butikkdata fra Bleken Data AS.

MAB Butikksystem er integrert mot bransjens vareregister samt har produkterklæring i forbindelse med Kassesystemloven.

Systemet håndterer all daglig drift inkludert GDPR og CRM, og systemet har også integrert fullt verkstedsystem.

Butikkdatasystemet er integrert mot ur- og gullsmedbransjens varedatabase hvor alle priser er oppdaterte til enhver tid. Sistnevnte forutsetter egen avtale med NUF/Loqig

► Advokatbistand – Wahl-Larsen Advokatfirma AS (nytt adv.firma med samme advokat som har god bransjekunnskap, tidligere KPMG)

Medlemmer får 1 t/pr sak gratis rådgivning i juridiske spørsmål, som for eksempel  arbeidsrett, husleierett, selskapsrett etc. Tjenester utover 1 time til rabattert pris.

► Materiell og Bøker – gunstig medlemsrabatt

► Gull og Ur bransjetidsskrift

Et bransjefagblad i samarbeid med Norges Gullsmedforbund. Lavere abonnement for medlemmer. Vi bistår medlemmer med utforming/innhold i annonser.

► Medlemsservice

Telefoniske henvendelser fra medlemmene: spørsmål herunder kunders rettigheter og krav, merker, leverandører etc. kundehenvendelser og klager.

NUF besvarer også henvendelser fra forbrukere.

► Medlemmer har innloggingsmuligheter på NUFs nettside

www.urmakerforbundet.no

  • her finner du info fra forbundet
  • info om skole og utdanning
  • tips og råd om ur og klokker, nyheter

► Lowell (tidligere Intrium Justitia – Gunstig medlemsavtale)

Sikrer våre medlemmer gunstige priser på purre- og inkassotjenester. For mer informasjon om tegning av avtale, ta kontakt med Intrum Justitia på tlf 23 17 10 00 eller e-post: salg@no.intrum.com

► Safe- og verdiskapavtale

Gunstig Safe- og verdiskapavtale med Gunnebo Nordic.

► Info- og nyhetsbrev fra NUF (sendes ut jevnlig)

► Kurs- og etterutdanning

Kurs lages på etterspørsel. Pr tiden jobbes det med utvikling av verdivurdererkurs.

Hva koster det årlig å være medlem i Norges Urmakerforbund (2019 – 2020)

Ordinære butikkmedlemmer (1-2 butikker) kr 8 630
Ordinære butikkmedlemmer (som har flere enn 2 butikker) kr 6 226
Butikk med omsetning under kr 500 000 kr 5 628
Kjeder kr 5 732
Verkstedmedlem kr 3 278
Verksted med redusert omsetning, inntil kr 100 000 pr år kr 1 816
Personlige medlemmer (med tilknyting til tidligere butikk- eller verkstedmedlemskap. kr 382
Pensjonistmedlemskap (etter avsluttet butikk, verksted)  kr 382
Lærlinger (Opphører ved utgangen av året du er ferdig med studiet/læretiden) kr 200
Bladet Gull & Ur er obligatorisk for medlemmer og koster pr år. Det er 5 utgivelser i året. Faktureres fra NGF som er sekretariat for bladet. kr 500,-

Serviceavgiften er fradragsberettiget i regnskapet.

Servicefakturaen deles i to og sendes ut etterskuddsvis i juni og desember.

Alle ovennevnte tall er ekskl mva, bortsett fra serviceavgift til personlige- og pensjonistmedlemmer og lærlinger.

 

Bli medlem i Norges Urmakerforbund

Skjema for søknad om medlemskap i Norges Urmakerforbund

Last ned søknadsskjema og send som vedlegg til post@urmakerforbundet.no