MEDLEMSFORDELER I NORGES URMAKERFORBUND

Medlemsfordeler i Norges Urmakerforbund

Vi står sterkere i en samlet bransje!

Det er viktig å være aktiv i egen bransje og framsnakke urmakerfaget positivt.

Norges Urmakerforbund (stiftet 10. august 1903) arbeider for å ivareta urmakerfaget, det enkelte medlem og holde urbransjen samlet. Det er av høy viktighet at vi har et godt samarbeid med skole, myndigheter, leverandører, grossister, nærliggende organisasjoner, næringsliv, presse, politi, forsikring og en rekke andre aktører og samarbeidspartnere innenfor urmakerfaget. Det er oss myndighetene henvender seg til, og ønsker du å være bidragsyter i eget fag får du også gode gjenytelser. Læreplaner og myndighetskrav kommer ikke av seg selv – bli en aktiv deltager i eget fag. Det blir du ved å spørre oss om faglige spørsmål, og er det spørsmål vi ikke kan besvare innhenter vi svar, eller kanskje er det spørsmål som vi bør stille til alle medlemmene.

Norges Urmakerforbunds viktigste oppgaver og fordeler er:

 • Bidra til jevn rekruttering i urmaker- og storurmakerfaget

 

 • Høringsinstans for myndighetene (skole, utdanning, sikkerhet, rammebetingelser generelt for bransjens virksomheter)

 

 • Intern varslingstjeneste ved kriminelle anslag

 

 • Gode forsikringspakker fra Kjeldgaard Assuranse / IF Forsikring

Gjelder også ansatte i urmakerforretninger og verksteder.

(tlf 21 49 77 00)

 

Kontaktdata: Tel. +47 23 06 07 30

 

 • Butikkdata fra Bleken Data AS (tlf 33 30 50 50)
 • MAB Butikksystem er innlemmet i bransjens vareregister samt har produkterklæring i forbindelse med Kassesystemloven.
 • Systemet håndterer all daglig drift inkludert GDPR og CRM, og systemet har også integrert fullt verkstedsystem.
 • MAB Butikksystem er integrert mot ur- og gullsmedbransjens varedatabase hvor alle priser er oppdaterte til enhver tid.

 

 • Advokatbistand, Wahl-Larsen Advokatfirma AS. Erfaren advokat med mange års kjennskap til urbransjen. Inntil en times gratis bistand per sak, og utover dette rabatterte timepriser. Tilbudet gjelder også private forhold og for medlemmets nærstående.

Kontaktdata: Mobil +47 40 63 90 50 Tel: +47 22 01 06 70

 

 

 • Urselgerskole
 • Vi arrangerer Urselgerskole årlig. Det er viktig at alle som selger ur og utfører småreparasjoner som f eks bytte batteri, kutte lenke etc blir gjort på en forsvarlig måte. Vi har dyktige foredragsholdere som underviser i teori og praktiske øvelser. Se nettsidens kurskalender https://urmakerforbundet.no/kurskalender-2022/

 

 • Andre kurs og konferanser
 • Vi arrangerer mindre fagkurs ved behov og vi arrangerer også konferanser for medlemmer og bransje.

 

 

 • Medlemsservice
 • Henvendelser på telefon og e-post fra medlemmer; spørsmål om kunders rettigheter og krav, merker, leverandører etc. Kundehenvendelser. NUF besvarer en rekke henvendelser fra forbrukere.
 • Nyttig fellesinformasjon jevnlig til alle medlemmer
 • Medlemmer har innloggingsmuligheter på NUFs nettside, urmakerforbundet.no

 

 • Medlemsrabatter på urkjøpsbevis, servicefaktura, smykkeetiketter, kassaruller etc.
 • Gavekort og konvolutt med NUFs preg/trykk kan kjøpes av medlemmer

 

 • Lowell (tidligere Intrum Justitia, gunstig medlemsavtale) Sikrer våre medlemmer gunstige priser på purre- og inkassotjenester.

 

 • Alt innen gravering får du gjort hos Titanlaser AS, Oslo. Gravering på klokker og smykker. De lager også stempler. Kontaktdata hos Titanlaser: +47 46 36 95 95

 

 

 

 

 

 

Kortinnløseravtale med Nets – en god kortinnløseravtale (rammeavtale med Nets for Norges Urmakerforbunds medlemmer) for kredittkort. Du får også gunstige vilkår på leie av betalingsterminaler med kasseintegrasjon, mobil betalingsterminal samt tilgang til Nets prisbelønte MyPayments-app som gir en rekke forretningsinnsikter. Kontaktdata hos Nets: +47 99 49 03 32

Urmaker er et gammelt håndverksfag du kan være stolt av å arbeide med. Får du inn reparasjoner av for eksempel større ur som du kanskje ikke reparerer, så anbefal en annen fagurmaker, eller be kunden ringe Norges Urmakerforbund så finner vi en dyktig fagurmaker så nært som mulig.

 

Urmakerutdannelsen i Norge er 2 år i skole og 2 år som lærling før svenneprøve avlegges.

https://www.udir.no/lk20/uim02-03

https://www.udir.no/kl06/urm3-01/hele/komplett_visning

https://www.udir.no/kl06/stu3-01/hele/komplett_visning

Som godkjent lærebedrift er det alltid en fordel å ha en lærling. Det gjør at du holder deg oppdatert i forhold til læreplaner og fag, og du bidrar til å opprettholde rekruttering til faget. Og en ting til, du holder deg ung sammen med unge folk. Vi tør påstå at det er win-win for både læremester og lærling. Som læremester kan du forme lærlingen til din bedrift om det er ønskelig.

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/forelopige-satser-larlinger-praksisbrevkandidater-larekandidater-og-kandidater-for-fagbrev-pa-jobb—2020ny-side/

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/tilskuddssatser-landslinjer-2022/

    

Medlemskategorier

2021/2022

2023/2024

Ordinære medlemmer1-2 butikker

 kr 8 730,-

 kr 8 900,-

Ordinære – flere enn 2 butikker

 kr 6 326,-

 kr 6 490,-

Verkstedmedlem

 kr 3 378,-

 kr 3 550,-

Verksteder med redusert omsetning

 kr 1 906,-

 kr 2 150,-

Omsetning av ur og reparasjoner

 kr 5 728,-

 kr 5 900,-

inntil 1 million kroner

Kjeder, kollektiv innmelding

 kr 5 832,-

 kr 5 990,-

Personlige medlemmer

 kr    432,-

 kr    475,-

Pensjonistmedlemmer

 kr    432,-

 kr    475,-

Lærlingemedlemskap

 kr    300,-

 Uendret

Lærlingemedlemskapet opphører 31.12. samme år som svenneprøven avlegges. Du kan videreføre medlemskapet over til personlig medlem.

Nye medlemskapskategorier:

 • Leverandør- og grossistmedlem      kr    5 000,-
 • Klokkeinteresserte      kr       500,-

Alle priser er ekskl mva og er fradragsberettiget i regnskapet. Medlemskapene personlig, pensjonist, lærlinge- og klokkeinteresserte medlemskap er fritatt mva.

Bli medlem i Norges Urmakerforbund

Skjema for søknad om medlemskap i Norges Urmakerforbund

Last ned søknadsskjema og send som vedlegg til post@urmakerforbundet.no