MEDLEMSFORDELER I NORGES URMAKERFORBUND

Vi står sterkere i en samlet bransje!

Det er viktig å være positiv og aktiv i egen bransje. Vi liker å snakke pent om vårt gamle og fine urmakerfag, noe det absolutt er god grunn til.

Norges Urmakerforbund (stiftet 10. august 1903) arbeider med å ivareta urmakerfaget, det enkelte medlem og holde urbransjen samlet. Det er av høy viktighet at vi har et godt samarbeid med skole, myndigheter, leverandører, grossister, nærliggende organisasjoner, næringsliv, presse, politi, forsikring og en rekke andre aktører og samarbeidspartnere innenfor urmakerfaget. Det er oss myndighetene henvender seg til, og ønsker du å være bidragsyter i eget fag får du også gode gjenytelser. Læreplaner og myndighetskrav kommer ikke av seg selv – bli en aktiv deltager i eget fag. Det blir du ved å spørre oss om faglige spørsmål, og er det spørsmål vi ikke kan besvare innhenter vi svar, eller kanskje er det spørsmål som vi bør stille til alle medlemmene.

Norges Urmakerforbunds viktigste oppgaver og fordeler er:

 • Å bidra til jevn rekruttering i urmaker- og storurmakerfaget
 • Være høringsinstans for myndighetene (skole, utdanning, sikkerhet, rammebetingelser generelt for bransjens virksomheter)
 • Gode forsikringspakker fra Kjeldgaard Assuranse / IF Forsikring

Gjelder også ansatte i urmakerforretninger og verksteder. (tlf 21 49 77 00)

Kontaktdata: Tel. +47 23 06 07 30

 

 • Butikkdata fra Bleken Data AS
 • MAB Butikksystem er innlemmet i bransjens vareregister samt har produkterklæring i forbindelse med Kassesystemloven.
 • Systemet håndterer all daglig drift inkludert GDPR og CRM, og systemet har også integrert fullt verkstedsystem.
 • MAB Butikksystem er integrert mot ur- og gullsmedbransjens varedatabase hvor alle priser er oppdaterte til enhver tid.
 • Kontaktdata: +47 33 30 50 50

 

 • «Advokatbistand, Wahl-Larsen Advokatfirma AS. Advokat og partner Aleksander Ryan er Norges Urmakerforbunds faste advokatforbindelse. Ryan har mange års kjennskap til urbransjen og tilbyr medlemmene inntil én times gratis bistand per sak, og ut over dette rabatterte timepriser. Tilbudet gjelder også private forhold og for medlemmenes nærstående.

E-post: aleksander.ryan@wla.no
Tel.: 40 63 90 50/2201 06 70
Linkedin: 
https://no.linkedin.com/in/aleksanderryan/no»

 

 

 • Verdivurdering av ur
 • Se oversikt over autoriserte verdivurderere i urbransjen her https://urmakerforbundet.no/liste-over-verdivurderere/
 • Faglig oppdatering annethvert år av autoriserte verdivurderere ved kortere kurs, godkjenning og fornyelse av stempel.
 • Urselgerskole
 • Vi arrangerer Urselgerskole årlig. Det er viktig at alle som selger ur og utfører småreparasjoner som f.eks. bytte batteri, kutte lenke, trykkteste ur etc blir gjort på en forsvarlig måte. Vi har dyktige foredragsholdere som underviser i teori og praktiske øvelser. Se nettsidens kurskalender https://urmakerforbundet.no/kurskalender-2023/
 • Intern varslingstjeneste ved kriminelle anslag
 • Kurs og konferanser
 • Vi arrangerer mindre fagkurs ved behov og vi arrangerer også konferanser for medlemmer og bransje.
 • Medlemsservice
 • Henvendelser på telefon og e-post fra medlemmer; spørsmål om kunders rettigheter og krav, merker, leverandører etc. Kundehenvendelser. I tillegg besvarer Norges Urmakerforbund (NUF) en rekke henvendelser fra forbrukere og anbefaler medlemmer til riktig urmaker etter hvilke type klokker det gjelder.
 • Nyttig fellesinformasjon sendes jevnlig ut til alle medlemmer
 • Medlemmer har innloggingsmuligheter på NUFs nettside, https://urmakerforbundet.no/
 • Medlemsrabatterpå urkjøpsbevis, servicefaktura etc Gavekort og konvolutt med NUFs preg/trykk kan kjøpes av medlemmer
 • Lowell (tidligere Intrum Justitia, gunstig medlemsavtale) Sikrer våre medlemmer gunstige priser på purre- og inkassotjenester.
 • Alt innen gravering får du gjort hos Titanlaser AS, Oslo. Gravering på klokker og smykker. De lager også stempler. Kontaktdata hos Titanlaser: +47 46 36 95 95
 • Kortinnløseravtale med Nets – en god kortinnløseravtale (rammeavtale med Nets for Norges Urmakerforbunds medlemmer) for kredittkort. Du får også gunstige vilkår på leie av betalingsterminaler med kasseintegrasjon, mobil betalingsterminal samt tilgang til Nets prisbelønte MyPayments-app som gir en rekke forretningsinnsikter. Kontaktdata hos Nets: +47 99 49 03 32
 •  

Urmaker er et gammelt håndverksfag du kan være stolt av å arbeide med. Får du inn reparasjoner av for eksempel større ur som du kanskje ikke reparerer, så anbefal en annen fagurmaker, eller be kunden ringe Norges Urmakerforbund så finner vi en dyktig fagurmaker så nært som mulig.

Urmakerutdannelsen i Norge er 2 år i skole og 2 år som lærling før svenneprøve avlegges.

https://www.udir.no/lk20/uim02-03

https://www.udir.no/kl06/urm3-01/hele/komplett_visning

https://www.udir.no/kl06/stu3-01/hele/komplett_visning

 

Som godkjent lærebedrift er det alltid en fordel å ha en lærling. Det gjør at du holder deg oppdatert i forhold til læreplaner og fag, og du bidrar til å opprettholde rekruttering til faget. Og en ting til, du holder deg ung sammen med unge folk. Vi tør påstå at det er win-win for både læremester og lærling. Som læremester kan du forme lærlingen til din bedrift om det er ønskelig.

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/forelopige-satser-larlinger-praksisbrevkandidater-larekandidater-og-kandidater-for-fagbrev-pa-jobb—2020ny-side/

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/tilskuddssatser-landslinjer-2022/

 

Medlemskategorier

2023/2024

Ordinære medlemmer 1-2 butikker                                                                

Kr 8 900, –

Ordinære – flere enn 2 butikker

kr 6 490, –

Verkstedmedlem

kr 3 550, –

Verksteder med redusert omsetning

 kr 2 150, –

Omsetningsbasert -ur og reparasjoner, inntil 1 mill. kr

 kr 5 900,

Kjeder, kollektiv innmelding

 kr 5 990, –

Personlige medlemmer

 kr    475, –

Pensjonistmedlemmer

 kr    475, –

Lærlingemedlemskap

 kr    300, –

Lærlingemedlemskapet opphører 31.12. samme år som svenneprøven avlegges. Du kan videreføre medlemskapet over til personlig medlem.

Alle priser er oppgitt ekskl mva og er fradragsberettiget. Medlemskapene personlig, pensjonist og lærling er fritatt mva.

Bli medlem i Norges Urmakerforbund

Skjema for søknad om medlemskap i Norges Urmakerforbund

Last ned søknadsskjema og send som vedlegg til post@urmakerforbundet.no