MEDLEMSFORDELER I NORGES URMAKERFORBUND

120 ÅR i 2023

Medlemsfordeler i Norges Urmakerforbund

Fagkunnskap og gode meningsutvekslinger er den beste kilden til gode beslutninger

Norges Urmakerforbund (stiftet 10. august 1903) arbeider for å ivareta urmakerfaget, det enkelte medlem og å holde urbransjen samlet. Det er av høy viktighet at vi har et godt samarbeid med skole, myndigheter, leverandører, grossister, nærliggende organisasjoner, næringsliv, presse, politi, forsikring og andre aktører og samarbeidspartnere innenfor urmakerfaget. Det er oss myndighetene henvender seg til når de ønsker råd og tips til for eksempel læreplangrupper, høringer og andre spesifikke faglige temaer. I et lite fag som urmakerfaget er det derfor svært viktig å stå samlet. Når vi tar med alt som omfatter urmakerfaget, som i tillegg også består av storurmaker og tårnurmaker er det omfattende tema å sette seg inn i. Stå ikke passivt på utsiden og kritiser, men meld deg inn og delta aktivt i både fag og bransje. Vi tror at aktivitet og engasjement gjør hverdagene mye mer interessante.

 

Norges Urmakerforbunds viktigste oppgaver og fordeler er:

 • Urmakerfaget er det viktigste området for Norges Urmakerforbund
 • For tiden jobbes det også mye med storurmakerfaget som innbefatter store ur og tårnurdelen.
 • Bidra til jevn rekruttering i urmaker- og storurmakerfaget
 • Høringsinstans for myndighetene (skole, utdanning, sikkerhet, rammebetingelser generelt for bransjens virksomheter)
 • Intern varslingstjeneste ved kriminelle anslag                                       
 • Gode forsikringspakker fra Kjeldgaard Assuranse / IF Forsikring Gjelder også ansatte i urmakerforretninger og verksteder. (tlf 21 49 77 00)
 • Butikkdata fra Bleken Data AS (Tlf 33 30 50 50)
  • MAB Butikksystem er innlemmet i bransjens varedatabase samt har produkterklæring i forbindelse med Kassesystemloven.
  • Systemet håndterer all daglig drift inkludert GDPR og CRM, og systemet har også integrert fullt verkstedsystem.
 • Advokatbistand, Wahl-Larsen Advokatfirma AS. Erfaren advokat med mange års kjennskap til urbransjen. Inntil en times gratis bistand per sak, og utover dette rabatterte timepriser. Tilbudet gjelder også private forhold og for medlemmets nærstående. Tlf 40 63 90 50 eller tlf 22 01 06 70
 • Verdivurdering av ur
 • Urselgerskole
  • Vi arrangerer Urselgerskole årlig. Det er viktig at alle som selger ur og utfører småreparasjoner som f.eks. batteribytte, lenkekutt etc blir gjort på en forsvarlig måte.
 • Andre kurs og konferanser
  • Vi arrangerer større og mindre fagkurs ved behov og vi arrangerer også konferanser for medlemmer og bransje.
 • Medlemsservice
  • Henvendelser på telefon og e-post fra medlemmer; spørsmål om kunders rettigheter og krav, merker, leverandører etc. NUF besvarer en rekke henvendelser fra forbrukere og vi anbefaler urmakere til spesifikk oppdrag.
  • Nyttig fellesinformasjon jevnlig til alle medlemmer
  • Medlemmer har innloggingsmuligheter på NUFs nettside, urmakerforbundet.no
  • Her finner du alle NUF-medlemmene https://urmakerforbundet.no/finn-din-urmaker/
  • Gavekort og konvolutt med NUFs preg/trykk kan kjøpes av medlemmer
  • Lowell (tidligere Intrum Justitia, gunstig medlemsavtale) Sikrer våre medlemmer gunstige priser på purre- og inkassotjenester.
  • Alt innen gravering får du gjort hos Titanlaser AS, Oslo. Gravering på klokker og smykker. Tlf 46 36 95 95

 

Kortinnløseravtale med Nets – en god kortinnløseravtale (rammeavtale med Nets for Norges Urmakerforbunds medlemmer) for kredittkort. Du får også gunstige vilkår på leie av betalingsterminaler med kasseintegrasjon, mobil betalingsterminal samt tilgang til Nets prisbelønte MyPayments-app som gir en rekke forretningsinnsikter. Tlf 99 49 03 32

 

Urmakerfaget

Urmaker er et gammelt håndverksfag du kan være stolt av å arbeide med.

Hold deg oppdatert faglig ved å delta på kurs og annen oppdatering.

Urmakerutdannelsen i Norge er 2 år i skole og 2 år som lærling før svenneprøve avlegges.

https://www.udir.no/lk20/uim02-03

https://www.udir.no/kl06/urm3-01/hele/komplett_visning

https://www.udir.no/kl06/stu3-01/hele/komplett_visning

Som godkjent lærebedrift er det alltid en fordel å ha en lærling. Det gjør at du holder deg oppdatert i forhold til læreplaner og fag, og du bidrar til å opprettholde rekruttering til faget. Og en ting til, du holder deg engasjert sammen med unge folk. Vi tør påstå at det er win-win for både læremester og lærling. Som læremester kan du forme lærlingen til din bedrift om det er ønskelig.

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/forelopige-satser-larlinger-praksisbrevkandidater-larekandidater-og-kandidater-for-fagbrev-pa-jobb—2020ny-side/

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/tilskuddssatser-landslinjer-2022/

 

Medlemskategorier

2023/2024

Ordinære medlemmer 1-2 butikker                                                                

Kr 8 900, –

Ordinære – flere enn 2 butikker

kr 6 490, –

Verkstedmedlem

kr 3 550, –

Verksteder med redusert omsetning (årlig omsetning mindre enn kr 250 000 i året)

 kr 2 150, –

Omsetningsbasert -ur og reparasjoner, inntil kr 500 000

 kr 5 900,

Kjeder, kollektiv innmelding

 kr 5 990, –

Personlige medlemmer

 kr    475, –

Pensjonistmedlemmer

 kr    475, –

Lærlingemedlemskap

 kr    300, –

Lærlingemedlemskapet opphører 31.12. samme år som svenneprøven avlegges. Du kan videreføre medlemskapet over til personlig medlem.

Alle priser er oppgitt ekskl mva og er fradragsberettiget. Medlemskapene personlig, pensjonist og lærling er fritatt mva.

Bli medlem i Norges Urmakerforbund

Påmeldingskjema

Innehaver/Daglig leder
Adresse
Tjenester
Kompetanse
Hvilke produkter og tjenester selges
Medlemskategorier i Norges Urmakerforbund
MM slash DD slash YYYY