MEDLEMSFORDELER I NORGES URMAKERFORBUND

Medlemsfordeler i Norges Urmakerforbund

Sterkere samlet bransje!

Norges Urmakerforbund (stiftet i 1903) jobber for å ivareta det enkelte medlem og urbransjen. Jo flere medlemmer – jo større påvirkningskraft i politiske prosesser. Det er oss myndighetene henvender seg til, og ønsker du å bidra til bransjens fellesskap bør du være medlem. Som medlem får du en rekke fordeler:

►        Urmakerutdanningen

 • Norges Urmakerforbund (NUF) som sekretariat, jobber kontinuerlig sammen med hele bransjen for urmakerutdanningen. NUF bidrar også lærlingebedriftene. NUF besvarer en rekke forespørsler hvert år om urmakerutdannelse, og interessen for urmakerutdannelse er stor i Norge. Nå jobber vi med storurmaker-utdannelsen, storurmakerfaget og læreplanene. Skoleretningen til urmakerutdannelsen finner du på Kongsberg Videregående Skole, viken.no/kongsberg-vgs Det er to+to-modellen som gjelder, dvs to år i skole og to år som lærling i bedrift + avlagt svenneprøve – slik blir du urmaker, altså fire års utdannelse.

►        Høringsinstans for Myndighetene (myndighetskontakt)

 • Alle henvendelser vedrørende skole, utdanning, sikkerhet og rammebetingelser, generelt, for bransjens virksomheter.

►        Intern varslingstjeneste – kriminelle anslag

 • Som butikkmedlem blir du jevnlig påminnet det sikkerhetsmessige og når noe spesielt oppstår, sender vi deg informasjon.
 • Du mottar raskt en sms melding og du har dermed mulighet til å følge ekstra godt med, eller sette inn ekstra vektertjenester om Politiet/Kripos ber NUF videreformidle slik informasjon.
 • I tillegg sender vi dere obs-advarsler og påminnelser så raskt vi får melding om saker. Skulle noe haste veldig er vi raskt på telefonen og informerer.

►        Forsikringer i NUF via Kjeldgaard Assuranse / IF Forsikring

 • Kollektiv forsikringspakke:
  • God lønnsomhet ved å samle alle eller flest mulige forsikringer i Kjeldgaard Assuranse/ IF. Dette gjelder også ansatte i forretninger og verksteder.

…………………….

Kontaktdata:

 Allan Kjeldgaard

 Telefon:     21 49 77 00

  E-post:      allan.kjeldgaard@if.no

►        Transportforsikring for forretnings- og verkstedmedlemmer ved reparasjons-forsendelser i norden. I forsikringen inngår:

 • Klokkeog smykkepakker: sendes med så anonym avsender som mulig.
  • Gjelder klokker og gull (smykker) som sendes til reparasjon. (Ikke forsendelse av nye klokker og smykker mellom butikkene).
  • Klokke- eller smykkepakke som sendes til reparasjon kan sendes uregistrert inntil kr 9 999,-. (portobesparelse)
  • Klokker og gull (smykker) som sendes til reparasjon fra kr 10 000,- til og med kr 99 999,- sendes registrerte/sporbare.
 • NB! Er det spesielle klokker eller smykker (kostbare, sjeldne, arv etc) som sendes i post for reparasjon, anbefaler vi at du sender pakken rekommandert.
 • NB! Les informasjonen i forbindelse med transportforsikringen nøye.
 • Ingen egenandel om en klokke kommer bort i forsendelse. Ta kontakt med Norges Urmakerforbund om uhellet skulle være ute.                  

►        Bransjetilpasset dataløsning for butikk – ur- og gullsmedbransjens

►        Butikkdata fra Bleken Data AS.

 • MAB Butikksystem er integrert mot bransjens vareregister samt har produkterklæring i forbindelse med Kassesystemloven.
 • Systemet håndterer all daglig drift inkludert GDPR og CRM, og systemet har også integrert fullt verkstedsystem.
 • Butikkdatasystemet er integrert mot ur- og gullsmedbransjens varedatabase hvor alle priser er oppdaterte til enhver tid.

Kontaktdata:

Bleken Data AS,         tlf 33 30 50 00 kontaktperson: Magnus Bleken

Vakttelefon:                 tlf 33 30 50 30  E-post: post@mab.no og www.mab.no

►        NY MEDLEMSFORDEL:

 • Norsk Klokkeregister, https://urmakerforbundet.no/norges-urmakerforbund-lanserer-norsk-klokkeregister/ Alle medlemmer i Norges Urmakerforbund (butikk, kjede og verksted) kan bli forhandler av Norsk Klokkeregister. Sørg for at klokken din blir registrert i Norsk Klokkeregister via en forhandler (medlem av Norges Urmakerforbund). Det gir trygghet på at klokken din er ekte både overfor forsikringsselskaper, politi og andre instanser som benytter registeret.

Kontaktdata:

Kontaktperson: Marie Sætre, mobil 469 36 252

E-post: post@norskklokke.no

►        Advokatbistand – Wahl-Larsen Advokatfirma AS (nytt adv.firma med samme advokat som har god bransjekunnskap, tidligere KPMG)

Advokatbistand

 • Wahl-Larsen Advokatfirma AS v/advokat Aleksander Ryan er Urmakerforbundets faste advokatforbindelse, og tilbyr medlemmene inntil én times gratis bistand per sak, og ut over dette rabatterte timepriser. Tilbudet gjelder også private forhold og for medlemmets nærstående. Når du trenger rett! – Wahl-Larsen Advokatfirma

Kontaktdata:

Adv. Aleksander Ryan, Wahl-Larsen Advokatfirma AS, mobil 40 63 90 50,

Telefon 22 01 06 70.

►        Materiell og Bøker – gunstig medlemsrabatt

►        Under planlegging: nytt Gull og Ur bransjetidsskrift

 • Norges Urmakerforbund og Norges Gullsmedforbund jobber med utvikling av et nytt digitalt fagblad for hele bransjen. Dette prosjektet vil ta noe tid, særlig fordi vi fortsatt er i en pandemi. Vi har god tro på å få til et nytt digitalt Gull og Ur bransjetidsskrift.           

            NY MEDLEMSFORDEL:

►        Rammeavtale med BioZone Norge AS på

 • BioZone og ViralSafe pakkeløsning.
 • Alle som jobber i urmakerforretninger og verksteder er innendørs store deler av dagen. Da er det spesielt viktig med ren og frisk luft.
 • Medlemmer av Norges Urmakerforbund vil få rabattert pris ved innkjøp av luftrenseutstyr fra BioZone Norge.
 • Det kan være en rimelig og god investering for å få frisk luft i butikken og/eller verkstedet, som både kunder og ikke minst ansatte kan dra god nytte av.

Kontaktdata:

Kenneth Ervik i BioZone Norge AS, inneklimaveileder, mobil +47 928 22 444

Sentralbord: +47 333 10 001

post@biozone.no | www.biozone.no

►        Medlemsservice

 • Telefoniske henvendelser fra medlemmene: spørsmål herunder kunders rettigheter og krav, merker, leverandører etc. kundehenvendelser og klager.
 • NUF besvarer også en rekke henvendelser fra forbrukere.

►        Medlemmer har innloggingsmuligheter på NUFs nettside

            www.urmakerforbundet.no

 • her finner du info fra forbundet, info om skole og utdanning, tips og råd om ur og klokker, nyheter, advokatspalten, teknisk data og mye mer.
 • Vi informerer våre medlemmer om viktige saker så snart det er nødvendig
 • Som medlem logger du deg inn i medlemsportalen

►        Lowell (tidligere Intrium JustitiaGunstig medlemsavtale)

►        Safe- og verdiskapavtale

 • Gunstig Safe- og verdiskapavtale med Gunnebo Nordic.

►       Kortinnløseravtale med Nets

 • En meget god kortinnløseravtale (rammeavtale med Nets for Norges Urmakerforbunds medlemmer) for kredittkort.
 • Spesielt gunstige vilkår på leie av Lane 3000, betalingsterminal for kasseintegrasjon
 • Spesielt gunstige vilkår på leie av Move 3500, mobil betalingsterminal
 • Tilgang til Nets prisbelønte MyPayments-app som gir en rekke forretningsinnsikter.

Kontaktdata:

Elise Gathe Spillekom

Telefon: 22 89 81 00, direkte 934 02 994

E-post: espil@nets.eu

 

►        Kurs- og etterutdanning

 •  Kurs lages på etterspørsel.
  • Pr tiden står kurs i verdivurdering for ur på vent.
 •  Vi håper verdivurdererkurset kan avvikles høsten 2021.
 • Urselgerskole for hele bransjen (teori og praksis, øvelser) – begge kurs utsatt til høsten 2021 pga Korona.

►        Info- og nyhetsbrev fra NUF (sendes ut jevnlig)

 •  Alle info og nyhetsbrev, fellesmailer, arkiveres under medlemsportalen på nettsiden til Norges Urmakerforbund som er tilgjengelig for alle medlemmer.

Hva koster det årlig å være medlem i Norges Urmakerforbund (2020-2022)

Ordinære butikkmedlemmer (1-2 butikker)

kr 8730

Ordinære butikkmedlemmer (som har flere enn 2 butikker)

kr 6326

Butikk med omsetning av ur, gull inntil kr 500 000

kr 5728

Kjeder, pr medlem (Kollektiv innmelding)

kr 5832

Verkstedmedlem

Kr 3378

Verksted med redusert omsetning, inntil kr 100 000 pr år

kr 1916

Personlige medlemmer (med tilknytning til tidligere butikk- eller verkstedmedlemskap.

kr 432

Pensjonistmedlemskap (etter avsluttet butikk, verksted)

kr 432

Lærlinger (Opphører ved utgangen av året du er ferdig med studiet/læretiden)

kr 300

 

Serviceavgiften er fradragsberettiget i regnskapet.

Servicefakturaen deles i to og sendes ut etterskuddsvis i juni og desember.

Alle ovennevnte tall er eksklusive mva, bortsett fra serviceavgift til personlige- og pensjonistmedlemmer og lærlinger som er privat. Disse mottar kun nyhetsbrev fra oss.

Mange fordeler ved å være medlem i Norges Urmakerforbund. I tillegg er du med og holder urbransjen samlet og motiverer til god faglig klokkekunnskap.

Norges Urmakerforbund har god kontakt og jobber tett med Norges Gullsmedforbund.

 

Bli medlem i Norges Urmakerforbund

Skjema for søknad om medlemskap i Norges Urmakerforbund

Last ned søknadsskjema og send som vedlegg til post@urmakerforbundet.no