Utdanning

For å bli urmaker i Norge er skoleløpet slik:

Vg1 Design & Håndverk (navnet og strukturen er i endring)

Kryssløp fra TIP og elektro

Vg2 Ur og Instrumentmaker, landslinje, Kongsberg Videregående skole

Når du har bestått eksamen fra Vg2 Ur og Instrumentmaker er neste steg 2 års læretid hos en godkjent lærebedrift i urmakerfaget som er Vg3.

Start i god tid med å finne deg læreplass. Etter 2 år som lærling er det bedriften som melder deg opp til svenneprøve.

Ved bestått svenneprøve er du urmaker.

I Statens Lånekasse for utdanning søker du lån og stipend.