Stiftelsen Norges Urmuseum

Etter en lang dialog med Norsk Teknisk Museum (NTM) angående ulike scenarier for Stiftelsen Norsk Urmuseum (SNU) sin fremtid på museet, har det for denne perioden vært rolig. Vi har beholdt vår posisjon med tanke på utstilling og forvaltning. Det er fremdeles behov for å få til en ny avtale med NTM som om fornyelse og/eller oppgradering for registreringen og utstillingen av samlingen. Grunnet manglende ressurser hos SNU, er det imidlertid en forutsetning at NTM vil prioritere et prosjekt som grenser opp mot samlingen til SNU.

En annen alternativ rute å følge er at en eventuell digitalisering av SNU sin samling kunne danne grunnlag for et permanent digitalt museum som ligger som en fane under NTM’s hjemmesider. Vi har fortsatt dialogen med NTM om en slik mulighet, men det er fremdeles mangel på finansiering og/eller den frivillige innsatsen som kreves for å få en slik løsning realisert. Enn så lenge er vi godt fornøyd med at samlingen er sikret gjennom den daglige forvaltningen ved NTM.

 

Faglig bistand og rådgivning

Det er et ønske fra SNU sin side om at vi kan bistå i faglige spørsmål av historisk karakter. Vi får henvendelser til stiftelsen fra privatpersoner, mediehus og museer (eksempelvis NTM) av faglig art. Dette kan dreie seg om tekniske spørsmål, teknisk bistand eller forespørsler om inntak av objekter. Vi har blant annet ved to anledninger hjulpet til med lydopptak av ur som er benyttet i museumsutstilling og i NRK radioteateret.  Vi har også nylig vært i dialog med en privatperson om inntak av et svært interessant ur produsert i Norge. Om det blir avtale om dette inntaket, vurderer vi det slik at uret vil være et særlig godt bidrag til den norske delen av samlingen. Om dette blir noe av kommer vi tilbake med flere detaljer.