Regelverk for import av klokkereimer

Her er viktig informasjon fra Miljødepartementet om utførsel av klokkeremmer laget av, f eks amerikansk alligator:

Miljødepartementet vil gjøre dere og deres medlemmer oppmerksom på at klokkereimer laget av, for eksempel, amerikansk alligator (Alligator mississippiensis, Cites liste II, norsk Cites liste B) fra Sveits krever utførselstillatelse fra Sveits samt norsk innførselstillatelse.

Disse tillatelsene skal være utstedt FØR grensepassering.  Miljødirektoratet utsteder som hovedregel ikke Cites-innførselstillatelse etter at innførselen har funnet sted, men det kan gjøres en konkret vurdering i hver sak. Innførsel/import til Norge anses å ha funnet sted når forsendelsen har ankommet norsk landterritorium (inkludert Svalbard og Jan Mayen) selv om området befinner seg før fysisk passering av tollgrensen.

Sveits er ikke medlem av EU/EØS, og derfor må innførsler fra Sveits også ha norsk innførselstillatelse. Dette gjelder også ved re-eksport fra Sveits.

Her finner dere mer informasjon om Cites og reptilprodukter:

https://www.miljodirektoratet.no/for-private/handel-med-trua-arter-cites/reptilprodukter

Her finner dere praktisk informasjon om tillatelser:

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/toll-og-speditorer-cites

Søknader om innførsel/utførsel må sendes inn til oss via vårt elektroniske søknadssenter:

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=35&Menyvalg=SOKNADSSENTER

Her kan man søke opp arter for å se om de er listet av Cites:

https://speciesplus.net/