USA VIL IKKE LENGER SUBSIDIERE kinesiske netthandelselskaper

– Vi kan ikke leve med denne konkurranse-vridningen, sier Virkedirektør Harald J. Andersen. Han viser til at det ifjor kom 15 millioner småpakker fra kinesiske nettbutikker til norske forbrukere gjennom posten. 

President Donald Trump har varslet at USA vil trekke seg fra FNs postavtale, UPU, dersom avtalen ikke blir endret. – Vi er glad for at Trump setter hardt mot hardt. Verken amerikansk eller europeisk handel kan leve med en massiv subsidiering av nettgiganten Alibaba og andre kinesiske netthandelsaktører gjennom UPU, sier direktør Harald J Andersen i Virke Handel. 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 8 2018, s. 18)

Virke arbeider, i samarbeid med nordiske og andre europeiske søsterorganisasjoner, for å endre UPU-avtalen. – UPU kan ikke fortsette med et system som gir kinesiske nettselskaper massive subsidier når de selger til amerikanske og europeiske forbrukere, herunder til Norge. Norge og andre europeiske land bør legge det samme presset på Kina og UPU som det USA gjør, sier Andersen. 

FNs postavtale, UPU (Universal Postal Union), var laget for en tid da netthandel ikke eksisterte, og skulle bidra til å styrke utviklingslands evne til å få sine varer ut på verdensmarkedet. 

– KINA UTNYTTER AVTALEN 

– I dag utnytter Kina avtalen, slik at Alibaba – en av verdens største selskaper og nettaktører – får subsidiert sin distribusjon av pakker til vestlige land. Denne konkurransevridningen kan vi ikke leve med, sier Andersen. Han viser til at det i 2017 kom 15 millioner småpakker fra kinesiske nettbutikker til norske forbrukere gjennom posten. Mange av disse varene ble sendt fritt for fraktkostnader med fly til Norge som følge av UPU-avtalen. Postens merkostnader ved å måtte støtte denne frakten fra Kina blir igjen dekket av den norske stat. Det er med andre ord norske skattebetalere som bidrar til å finansiere småpakkesendingene fra Kina. 

– I tillegg støtter den norske stat kinesiske nettaktører gjennom 350-kronersgrensen på utenlandsk netthandel, som gjør at Alibaba kan selge varer momsfritt til norske forbrukere. Det blir nesten umulig for norsk handel å konkurrere mot dette. Det er også store miljøkostnader knyttet til alle småpakkene som kommer med fly fra Kina, sir Andersen. 

Ifølge en melding fra BBC i dag har det amerikanske utenriksdepartementet varslet UPU-kontoret i Sveits at USA vil trekke seg fra avtalen i 2020 dersom den ikke blir endret. USA begrunner dette med at USA (og EU) ikke fikk igjennom endringer i tariffordningen på det ekstraordinære UPU-møtet i Addis Abeba i september i år. Tariffordningen innebærer at forsendelser fra Kina (og land som definerer seg som utviklingsland) subsidieres av industrilandenes postselskaper. Den amerikanske næringsorganisasjonen National Association of Manufacturers opplyser at kinesiske nettselskaper mottok 170 millioner dollar i støtte fra US Postal Services for vareforsendelser til amerikanske forbrukere i 2017. Ved å trekke seg fra UPU vil USA selv definere sine tariffer for postforsendelser og stoppe overføringene til Kina. 

Virke og den europeiske handels-organisasjonen Eurocommerce, som Virke er medlem av, har engasjert seg for å få EU og myndighetene i Norge og EU-landene til å øke presset for å få til endringer av UPU. Kina og andre land som mottar støtte gjennom UPU har på sin side motsatt seg endringer.  
Kilde: Virke 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *