VELG EKTE

KRIMINELT: Sammenhengen mellom piratkopier og organisert kriminalitet blir stadig bedre dokumentert. Ifølge FN er piratkopiering nå regnet for å være en av de største inntektskildene til organiserte kriminelle. (Foto: ScanStock) 

Patentstyret, Kulturdepartementet og Tolletaten går til angrep på piratkopiering.  På nettsida velgekte.no får du vite alt om hvor ødeleggende piratkopiering er for verdenshandelen, miljøet, jobbmarkedet og helsa. 

(Fagbladet Gull&Ur nr. 7 2016, s. 22 og 23)

KILDE: VELGEKTE.NO 

Piratkopi eller ekte vare  
– hvordan vet jeg forskjell? 

Pris: Er prisen for god til å være sann? Da er den sannsynligvis også det. Men vær oppmerksom på at noen selgere av piratkopier legger seg nært opp til prisen for det originale produktet nettopp for å kamuflere at varen ikke er ekte. 

Salgssted: Luksusprodukter selges hverken på stranden eller på åpne markeder. Legemidler bør bare kjøpes fra autoriserte forhandlere. Hvis du vil være sikker på at nettbutikken selger ekte varer, sjekk autoriserte forhandlere på originalprodusentens nettsted. 

Pakking: Kommer produktet i billig, rufsete forpakning? Mangler medisinene ytre forpakning, og kommer kun i pillebrett? Originale produkter blir ikke sendt på denne måten. De som selger piratkopier bruker ofte lite ressurser på innpakningen, så vær på vakt hvis du stusser over hvordan varen er pakket. 

Merking og produktinformasjon: Er produktinformasjonen, forpakningen eller merkelappene fulle av skrivefeil? Dette er en indikasjon på at produktet er en piratkopi. Originale produsenter bruker profesjonelle oversettere. 

Lukt  produktet: Lær skal lukte som lær, ikke som dårlig lim, plastikk eller kjemikalier. Piratkopiert kosmetikk og parfyme kan ha overdreven lukt. 

Nettstedet er laget etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Patentstyret står for den daglige driften og det redaksjonelle ansvaret. 

Nordmenn flest forbinder piratkopierte produkter kun med luksusvarer som vesker, solbriller og klokker. Imidlertid har fenomenet spredd seg til alle vareslag – medisiner, leker, solkremer, mat og drikke. Piratkopier utgjør nå 2,5 prosent av den samlede verdenshandelen. Internasjonal handel med piratkopier utgjør dermed over 3100 milliarder norske kroner på verdensbasis, skriver velgekte.no. Patentstyret opplyser videre at det i 2014 ble beslaglagt 68 991 piratkopierte varer på grensen. Varenes antatte markedsverdi var 29 915 731. På nettsida skriver de videre: «Piratkopiering og varemerkeforfalskning er ulovlig, derfor foregår aktivitetene vanligvis i det skjulte og gjennom den svarte økonomien. Det er derfor ikke lett å si hvor mange piratkopier som kommer over grensen til Norge, som ikke beslaglegges. Beslagstallene viser nok derfor kun toppen av isfjellet.» 

I Norge er det ulovlig for både privatpersoner og virksomheter å utnytte eller medvirke til å utnytte andres produkter som er beskyttet av immaterielle rettigheter – hvis dette skjer som ledd i næringsvirksomhet. Hvis du gjør det, risikerer du både fengselsstraff, bøter og erstatningsansvar. 

For alle typer immaterielle rettigheter er kjøp til privat bruk som utgangspunkt ikke ulovlig i Norge. Det er dermed ikke ulovlig for en privatperson å kjøpe en piratkopiert klokke eller veske og bruke den til private formål. 

Du risikerer både fengselsstraff, bøter og erstatningsansvar hvis du handler med piratkopier i Norge, og handelen foregår i næringsvirksomhet. 

Hvismerkevaren din er utsatt for kopiering kan du søke hjelp hos Tolletaten. Tolletaten vil da være  vakt etter kopier for deg. Du kan tipse Tolletaten hvis du har mistanke om  smugling og salg av falske varer ved å ringe Tolletatens tipstelefon 04812  eller sende en  e-post til  ipr.tad@toll.no 

5 GRUNNER TIL Å VELGE EKTE VARE: 

1. IKKE LEK MED HELSA 

De som kopierer andres produkter og legemidler er opptatt av kortvarig profitt. De behøver ikke tenke på renommé eller kvalitet, og bruker gjerne billige, men helseskadelig stoffer. 

2. IKKE STØTT KRIMINELLE 

Sammnehengen mellom piratkopier og organisert kriminalitet blir stadig bedre dokumentert. Ifølge FN er piratkopiering nå regnet for å være en av de største inntektskildene til organiserte kriminelle 

3. IKKE ØDELEGG JOBBMARKEDET 

Piratvirksomhet betyr enorme inntektstap for mange bedrifter. Samfunnet mister store skatte- og avgiftsinntekster. De lovlige virksomhetene blir utsatt for urettferdig konkurranse fra virksomheter som lever av å stjele andres ideer. 

4. VERN OM MILJØET 

Enorme mengder piratkopierte varer må kastes hvert år. Bruk av giftstoffer og usikkerhet knyttet til kjemikalier i ulovlige produkter gjør resirkulering vanskelig. 

5. IKKE UTNYTT SÅRBAR ARBEIDSKRAFT 

Fordi piratkopier ofte blir produsert ulovlig i den svarte økonomien, finnes ingen kontroll av arbeidsforholdene der piratkopiene lages. Dette setter arbeiderne i disse produksjonslokalene i en sårbar situasjon, og faren for utnyttelse er enda større enn ellers. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *