BLI KJENT MED STYRET

Styret i Norges Urmakerforbund. Fra venstre:  
Erik Sutterud, Heidi Pettersen, Solveig Brøto Opsahl, Tore Røgeberg og Kjell Trondsen. 

Vi har stilt styret i Norges Urmakerforbund (NUF) følgende spørsmål: 

 1. Hvorfor synes du det er viktig å engasjere seg i styrearbeid?

 2. Hva er den viktigste saken styret arbeider med?

 3. Hvorfor bør man være medlem av Norges Urmakerforbund?

(Fagbladet Gull&Ur nr. 5 2017, s. 24)

STYRELEDER I NORGES URMAKERFORBUND 

Urmaker Heidi Pettersen 

UR & SÅNN AS, HAMAR 

1.Alle bør bidra til det fellesskapet og de utfordringer faget og bransjen står i. Å engasjere seg i styrearbeid gir kunnskap og innsikt helt opp til departementsnivå. Vi har en kreativ og sosial profil i vårt styrearbeid som styrker faget og gir innsikt i bransjen. 

2.Den viktigste saken NUF arbeider med og for, er utdanning! Plus-Skolen i Fredrikstad har fått innvilget VG2 Ur- og instrumentmaker, hvor oppstart er satt til skoleåret 2018-2019. Plus-Skolen har også søkt Utdanningsdirektoratet om å få innvilget VG3 for ur i skole, og foreløpige tilbakemeldinger er positive. Vi vil sikre en attraktiv utdanning for fremtidens urmakere. Andre viktige saker som NUF jobber med, er å få laget gode forsikringsordninger for medlemmene, og selvfølgelig jobber NUF med sikkerhet gjennom informasjon for å trygge arbeidsplassene. 

3.Urbransjen har de siste årene blitt mindre, og hverdagen for urmakere, som for de fleste yrkesgrupper, er blitt tøffere og mer krevende. Derfor er det viktigere enn noen gang å være en samlet bransje. Det er, slik vi ser det, ingen tvil om nødvendigheten av å ha en organisasjon i bransjen, og det sier seg selv at skal denne ha mest mulig slagkraft – særlig overfor myndigheter og andre aktører – er det viktig at vi har alle Norges urmakerforretninger og verksteder i ryggen. Ikke minst er det også slik at de arbeidsoppgavene som NUF utfører, kommer alle i bransjen til gode – også ikke-medlemmer – derfor mener vi at alle bør være med. Medlemskap skaper gode relasjoner, informasjonsflyt og gir mulighet for påvirkning. Når vi alle drar i samme retning, løfter vi faget og bransjen! 

NESTLEDER I NORGES URMAKERFORBUND 

Urmakermester Kjell Trondsen 

URMAKER TRONDSEN, HAMMERFEST 

1.Jeg ønsker å bidra med mine kunnskaper om faget, og organisasjon/foreningsarbeidet som også gir meg mye tilbake. 

2.Her må jeg be leseren om å se svaret fra vår styreleder, Heidi. Jeg er helt enig med alt hun skriver på det spørsmålet, så det trenger ikke jeg å gjenta. 

3.Jeg mener at ved å stå utenfor når viktige og tunge saker 

skal fremmes, så vil du som enkeltperson ikke ha muligheter for å bli hørt. Det er kun organisasjoner som har det i dagens verden. 

STYREMEDLEM 

Urmaker Erik Sutterud 

URMAKER ERIK SUTTERUD AS, OSLO 

 1. Jeg er så glad for å være med og utgjøre selve faget, særlig i et så lite fag som dette. Som urmaker har jeg lyst til å ha kontakt med kollegene i landet og i utlandet. Vi blir aldri ferdig utlært, og erfaringer bør deles. Derfor er det viktig at Urmakerforbundet er aktivt og engasjert.
 1. Jeg klarer ikke å trekke frem en enkelt sak. Vi jobber blant annet med nytt utdanningstilbud, nye retningslinjer for verdivurdering og taksering av ur, og vi planlegger et bransjetreff. Dette er for meg de viktigste sakene for øyeblikket. Samtidig arbeider vi med en tydeligere tilstedeværelse i bransjen og for forbrukerne våre. 
 1. Urmakerforbundet er forumet vi kan dele gleder og sorger i, vi kan stå sammen for politiske saker og vi kan jobbe sammen for å synliggjøre våre kvaliteter. Vi fremmer solid, gammelt håndverk, gode tradisjoner, og vi forholder oss til ny teknologi. En urmaker som er usikker på fremtiden har noen å dele tanker med her i Urmakerforbundet. Medlemmene har fordeler av forbundet og det vil bli flere fordeler i tiden som kommer.

STYREMEDLEM 

Urmakermester Solveig Brøto Opsahl 

UR & SÅNN AS, HAMAR 

 1. Man får et annet innblikk i bransjen, med vinklinger fra myndigheter, skolen, grossister og de mange forskjellige type bedriftene vi har i faget vårt. Jeg får muligheten til å være med å jobbe med viktige saker for bransjen og faget. Møte mange spennende og engasjerte mennesker som brenner for det samme som jeg gjør, nemlig urmakerfaget. 
 1. Per dags dato er skolesaken en veldig viktig og ikke minst spennende sak. Vi jobber med å styrke og ivareta faget. I en tid der ny teknologi er kommet for å bli er det også viktig å ta vare på kjerneverdiene i faget vårt.
 1. Vi har mange medlemsfordeler og jobber med å utarbeide enda flere. Det er en felles plattform for alle typer forretninger og verksteder i bransjen vår. Det er et kvalitetsstempel å være med i forbundet og det viser at man engasjerer seg i faget og bransjen.

STYREMEDLEM 

Urmakermester Tore Røgeberg 

UR-OG INSTRUMENTMAKER TORE RØGEBERG, BEKKESTUA 

 1. Jeg mener det er nødvendig å engasjere seg for å kunne utvikle urbransjen og tilpasse den til stadig nye utfordringer. 
 2. Viktigste saken for tiden er å få til en bedre utdanning slik at fremtidens urmaker kan beherske ny teknikk og det gamle håndverket. Det arbeides også med synliggjøring av faget overfor publikum med en ny nettside. Videre jobbes det med forsikringer som urforetningene kan tilby kundene. NUF jobber aktivt med å samle bransjen, og ser det som viktig at en liten bransje får alle landets fagutlærte urmakere med som medlemmer. Slik favner vi alle, både de som skrur på gamle klokker og den nyere tids urmakere. 
 3. Det er en fordel at man har en felles plattform for alle fagutdannete urmakere, både de som driver butikk og de med verksted. Som medlem har man mulighet til å diskutere faglige spørsmål med likesinnede. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *