HEIDI PETTERSEN, STYRELEDER I NORGES URMAKERFORBUND: – Vi vil så mye!

NYTT STYRE: Fra venstre: Tore Røgeberg, Erik Sutterud, styreleder Heidi Pettersen, Adel Arman og nestleder Kjell Trondsen. 

– Mitt håp og mål for Norges Urmakerforbund de neste to årene er at vi blir flere medlemmer, får til mer samarbeid, samhold og samkjøring.  
Vi er en liten bransje og det krever at vi er rause mot hverandre,  
sa styreleder Heidi Pettersen i sin åpningstale av landsmøtet.  

(Fagbladet Gull&Ur nr. 6 2016, s. 5)

TEKST OG FOTO: EVA ALNES HOLTE 

STYRE OG STELL 

Det nye styret i Norges Urmakerforbund er: 

Styreleder: Heidi Pettersen,

Ur & Sånn AS, Hamar 

Nestleder: Kjell Trondsen,

Urmaker Kjell Trondsen, Hammerfest 

Styremedlemmer:Tore Røgeberg, 

Røgeberg Ur- og Instrumentmaker, 

Bærum 

Adel Arman,

Oslo Ur-Service, Oslo 

Erik Sutterud, 

Urmaker Erik Sutterud AS, Oslo 

Tre mål ble presenterte som svært viktige frem mot neste generalforsamling i 2018: – Må utdanningen på PLUS-skolen være godt i gjenge innen den tid, sa Pettersen og rettet en stor tak til de fremmøtte og medlemmene ellers for gode bidrag til kronerullingen i forbindelse med søknaden   til Utdanningsdirektoratet om ny utdanningtalen sin tok hun også til orde for en større bredde i organisasjonen. Vi ønsker at styret i Norges Urmakerforbund kan få mandat til å danne en faggruppe bestående av medlemmer med svennebrev og en bransjeorganisasjon med butikker, kjeder og «brands». La økonomien tilsi at vi kan ha større handlingsrom for å utvikle NUF til å bli mer attraktivdet er  grunnleggende for å erobre nye medlemmersa Heidi Pettersen 

SVAR PÅ SØKNADEN INNEN 1. FEBRUAR 

Utdanningskomiteen består av medlemmer fra Norges Urmakerforbund, Fagurmakerne Norge, Norges Urgrossistforening, klokkekjedene, Kongsberg videregående skole, svenneprøvenemnda og Urmakerlauget. 

De har hatt to travle år med møtevirksomhet både i Oslo og på Plus-skolen i Fredrikstad. – Vi kjenner at målet er innen rekkevidde, og vi lever i avmålt spenning om et positivt svar i begynnelsen av februar 2017, sa Heidi Pettersen. – Bransjen trenger nye faglig sterke urmakere som kan ivareta dagens avanserte ur og samtidig ha kunnskap om vår immaterielle kulturarv og historie – alle fag fortjener et godt skoletilbud.  

DATABASE 

Heidi Pettersen kom også inn  en tenkt kundedatabase i talen sin. Dette forslaget ble  gjenstand for debatt blant de fremmøtte landsmøtedeltakerneLandsmøtet ble holdt på Lillestrøm. Styrelederen møtte en liten, men svært engasjert forsamling. – Det er ikke kvantiteten som er det viktigste, men kvalitetensa Pettersen smilende, men understreket at medlemssanking var et sentralt mål for NUF sammen med større  rekruttering til urmakerfaget. – Vi må ha flere med, vi vil  mye! 

 Deltakerne diskuterte ivrig bransjens utfordringer og kom selv også med flere forslag til tiltak NUF burde jobbe videre med: 

FELLES TERMINOLOGI  
– VERDIVURDERING OG TAKSERING 

– Vi bør innføre en fast, felles terminologi til bruk overfor forsikringsselskaper og kunderforeslo Finn Annmarkkjedesjef for Protid. – Slik det er blandes ofte begreper som takseringsalgstakst og verdivurdering. Vi  ha et felles språk for disse termenedet vil styrke vårt omdømme og troverdighetmente  han og bad styre utarbeide dette 

Det var enighet i salen om at NUF fortsatt skal prioritere rekruttering og urmakerutdannelsen.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *